Volledig scherm
© anp

Politiek maakt zich zorgen over kunstgras in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - D66 en de BSD in Bergen op Zoom maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's die kunstgrasvelden waarop rubbergranulaatkorrels liggen met zich meebrengen. Reden voor beide fracties brieven te sturen aan het college van B en W.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de korrels die worden gemaakt van oude autobanden en op de kunstgrasvelden worden gebruikt als instrooimiddel. De gemeente heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevaren die er bestaan voor de volksgezondheid. Daaruit kwam naar voren dat de aangetroffen vervuiling met zware metalen, als gevolg van de korrels, onder de normen liggen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert. Reden voor het college van B en W geen maatregelen te nemen.

Nieuw rapport

Maar zowel D66 als de BSD wijst erop dat het RIVM een nieuw rapport heeft uitgebracht over de milieueffecten van rubbergranulaat bij grasvelden. Daaruit komt geen duidelijk beeld naar voren over welke risico's er zijn. ,,Daarom beveelt het RIVM aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubberkorrels naar bermgrond te voorkomen en de uitstoot van stoffen via drainagewater te beperken", schrijven Ömer Duman en Jovita Dorigo van D66. Reden voor de democraten B en W te vragen in hoeverre deze nieuwe inzichten hebben geleid tot maatregelen. En zo ja, welke dan getroffen zijn.

Louis van der Kallen van de BSD grijpt de jongste RIVM-bevindingen aan om te pleiten voor het acuut stoppen met de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Hij maakt zich zorgen over het feit dat bij MOC deze maand een nieuw veld wordt aangelegd. ,,Nota bene in de beschermingszone van een waterwingebied." De politicus wil weten of 'het college dit, gezien de recente publicaties, verantwoord' vindt . ,,En zo ja, wat zijn de argumenten voor de keuzen voor rubbergranulaat?"

Het college van B en W beantwoordt de vragen van beide fracties binnenkort schriftelijk.

In samenwerking met indebuurt Bergen op Zoom