Volledig scherm
Genieten van een winters zonnetje. © anp

2017 bij warmste drie jaar: 'Risico's voor leven op aarde'

2017 dreigt zich te ontwikkelen tot één van de drie warmste jaren sinds de weerdiensten dat bijhouden, meteen ná 2016 en voor 2015. De periode 2013/2017 wordt de warmste vijfjaarsperiode.

Volledig scherm
© EPA

Officials van de wereldklimaatorganisatie van de VN maakten dat vandaag bekend bij de start van hun jaarlijkse Klimaattop in Bonn. Op grond van voorlopige gegevens van de wereld meteorologische dienst (WMO), zat de gemiddelde temperatuur over de eerste negen maanden op 1,1 graad boven het pre-industriële peil.

Alle inspanningen zijn erop gericht de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, omdat het proces van opwarming daarna weleens onomkeerbaar zou kunnen worden. Effecten in die richting treden nu al veelvuldig op, aldus de WMO: orkanen en overstromingen, hittegolven en droogte. Ook langetermijneffecten treden op, zoals stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceanen. De poolkappen smelten.

Volgens de Nederlandse klimaatspecialist Sible Schöne zit er al genoeg CO2 in de atmosfeer om de temperatuur naar 1,5 graden te laten oplopen, maar ‘voelen’ we dat pas over een paar jaar: ,,Zoals je het in een koud bed ook pas na een paar minuten warm krijgt.''

Extreme omstandigheden

Quote

Deze gegevens onderstre­pen de risico’s voor mensen, economieën en het leven op aarde zelf als we er niet in slagen het klimaatak­koord van Parijs uit te voeren

UNFCCC

,,De afgelopen drie jaren zaten allemaal in de top-3 van hitterecords. Dit maakt deel uit van de opwarming over langere termijn”, aldus WMO-topman Petteri Taalas. ,,We zijn getuige geweest van extreme weersomstandigheden, met recordtemperaturen van 50 graden in Azië, nooit eerder geziene en elkaar snel opvolgende orkanen in het Caribisch en Atlantisch gebied tot aan Ierland, vernietigende stormvloeden die miljoenen mensen raakten en grote droogte in Oost-Afrika. Veel van deze gebeurtenissen – en wetenschappelijke studies moeten uitwijzen hoeveel precies – zijn te wijten aan klimaatverandering door toenemende CO2-concentraties in de lucht als gevolg van menselijke activiteit.''

Uitvoerend secretaris van de wereld klimaatorganisatie UNFCCC: ,,Miljoenen mensen over de hele wereld lijden en zullen blijven lijden onder de extreme weersomstandigheden. De boodschap kan niet duidelijker zijn: we moeten hier en nu actie ondernemen. Deze gegevens onderstrepen de risico’s voor mensen, economieën en het leven op aarde zelf als we er niet in slagen het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.''

Van alle schade aan gewassen, veestapels en natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden is volgens de wereldvoedselorganisatie FAO meer dan een kwart te wijten aan stormen, overstromingen en extreme droogte. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal mensen dat aan hittegolven wordt blootgesteld, sinds 2000 met 125 miljoen gegroeid. 

Volledig scherm
© AD

Geen steun VS

Quote

De spagaat tussen wat de wetenschap vraagt en de politiek levert, wordt onhoudbaar

Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks

Op de eerste dag van de twee weken durende top werd al duidelijk dat de wereld op Trump niet hoeft te rekenen. ,,Zijn standpunt blijft dat Amerika eruit stapt tenzij we betere voorwaarden voor de Amerikaanse belastingbetaler kunnen bedingen'', zei de Amerikaanse delegatieleider in een extreem korte bijdrage.

Kort daarvoor hadden grote groepen ontwikkelingslanden, maar ook belangrijke opkomende economieën als China, India, Zuid-Afrika en Brazilië gepleit voor een strakker klimaatbeleid. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die de komende twee weken tussen Bonn en Brussel pendelt, komt dat er op deze klimaattop niet, en kijken landen pas volgend jaar echt of en in hoeverre ze ‘Parijs’ moeten upgraden. Europa moet volgens hem het goede voorbeeld geven door in 2030 niet 40, maar 55 procent minder CO2 uit te stoten: ,,De spagaat tussen wat de wetenschap vraagt en de politiek levert, wordt onhoudbaar.''