Actiegroep huisartsen trekt aan de bel: dagelijks problemen met doorverwijzen

VIDEOHuisartsen hebben steeds meer moeite om kwetsbare patiënten als dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen door te verwijzen naar de juiste zorg.