Actiegroep huisartsen trekt aan de bel: dagelijks problemen met doorverwijzen

VIDEOHuisartsen hebben steeds meer moeite om kwetsbare patiënten als dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen door te verwijzen naar de juiste zorg. 

Dat blijkt uit een peiling van artsencomité Het Roer Moet Om, waarop meer dan 2000 dokters reageerden. Huisartsen stuiten op onderbezetting, vragen over wie als eerste verantwoordelijkheid moet nemen, afhouden en bureaucratie, waarschuwt de actiegroep. De dokters zouden gemiddeld drie uur per week kwijt zijn aan wanhopige zoektochten naar passende hulp voor met name gecompliceerde gevallen. ,,Duizenden kwetsbare patiënten blijven daardoor vaak maanden verstoken van tijdige, adequate zorg”, aldus een zegsman. Vandaag biedt de actiegroep een petitie over het probleem aan de Tweede Kamer aan. 

,,Bijna 80 procent van de ondervraagden liep tegen verwijsproblemen aan bij ziekenhuizen en ggz-instellingen, de helft bij thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en tussen een derde en een kwart bij jeugdzorg, het sociaal domein en verslavingszorg”, aldus de woordvoerder. Moeilijkheden zijn er helemaal bij het doorverwijzen van mensen met meerdere problemen. De vraag wordt dan vaak opgeworpen waar hij of zij dan het eerst naartoe moet.

De samenhang tussen zorginstanties zou verdwenen zijn. Collega-hulpverleners accepteren doorverwijzingen niet vanwege ‘verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen, bezuinigingen en  concurrentiedenken’, zeggen de huisartsen. 

Volledig scherm
Een huisarts neemt de bloeddruk op. © Getty Images