Het rapport raadt af om al in groep 1 met Engelse les te beginnen
Volledig scherm
Het rapport raadt af om al in groep 1 met Engelse les te beginnen © anp

Advies: Toch geen Engels vanaf groep 1

Nederlandse taal, rekenen en wiskunde blijven voor alle leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs even belangrijk. Ook Engels, digitale geletterdheid en burgerschap zouden in die basis moeten worden opgenomen, zo adviseert het Platform Onderwijs2032 in een zaterdag gepresenteerd rapport.

Quote

Wij hebben met dit advies een basis gelegd voor modern onderwijs dat leerlingen de benodigde vaardighe­den bijbrengt

Paul Schnabel

In oktober 2015 werden de hoofdlijnen van het advies al gepresenteerd en vervolgens besproken met betrokkenen. Daarop werd het plan aangescherpt. Zo staat er niet meer in dat leerlingen al in groep 1 Engelse les moeten krijgen, zoals in oktober nog werd geadviseerd. Voor Engels geldt dat basisscholen een helder gedefinieerd eindniveau moeten realiseren, maar zelf kunnen bepalen wanneer ze ermee beginnen.

Een uitstekende basis waarop leraren verder kunnen bouwen aan een nieuw en eigentijds curriculum Staatssecretaris Sander Dekker Staatssecretaris Sander Dekker kreeg zaterdag het plan overhandigd. 'Ik ben er trots op dat Onderwijs2032 een zoektocht is geworden die gevoed is door onze hele samenleving', aldus Dekker. 'Er ligt nu een helder advies over wat kinderen later moeten kennen en kunnen. Een uitstekende basis waarop leraren verder kunnen bouwen aan een nieuw en eigentijds curriculum.'

Paul Schnabel, voorzitter Platform Onderwijs2032: 'De centrale vraag waar wij ons het afgelopen jaar over gebogen hebben, is hoe we kinderen van nu zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Wat moeten ze aan kennis hebben, hoe leren zij zich te staande te houden in de moderne maatschappij en hoe kunnen zij hun sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen? Wij hebben met dit advies een basis gelegd voor modern onderwijs dat leerlingen die vaardigheden bijbrengt.'

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO), vindt dat het advies van het platform Onderwijs2032 een goede richting geeft om toekomstbestendig onderwijs te realiseren in het basis- en speciaal onderwijs. Naast 'wat wil ik worden' komt er in het onderwijs meer aandacht voor 'wie wil ik worden, aldus de PO-Raad.