AIVD: Islam en Zwarte Piet doen rechts-extremisme opleven

VIDEORechts-extremisme in Nederland kent sinds 2014 een (lichte) opleving, vooral door een groeiend anti-islamsentiment. De rassenleer van een ‘studiegenootschap’ als Erkenbrand kan op termijn een bedreiging voor de Nederlandse democratie betekenen.