Volledig scherm
Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud gaan probleemgedrag vertonen als ze verhuizen van een achterstandswijk naar een rijkere buurt, blijkt uit nieuw onderzoek. © Thierry Schut,Thierry Schut Foto

Arme tiener wordt agressief in rijkere buurt

Tieners uit achterstandswijken worden er niet beter van als ze verhuizen naar een rijkere buurt. Sterker nog: ze worden depressief en gaan meer probleemgedrag vertonen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Jaap Nieuwenhuis van de TU Delft. Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen, vertonen daarna juist méér probleemgedrag.

De studie 
Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood toont aan dat wanneer jongeren verhuizen van een arme buurt naar een relatief rijke buurt, zij meer last hebben van depressie, angststoornissen, agressief gedrag en conflicten met hun ouders.

Weinig baat bij welvarende buren
Die bevindingen gaan in tegen het algemene geloof dat het juist goed is om jongeren uit achterstandsbuurten te verhuizen naar betere buurten en te mengen met jongeren uit rijkere gezinnen.

Vijf jaar lang werden jongeren uit heel Nederland tussen de 12 en 16 jaar oud gevolgd en hielden de onderzoekers onder meer veranderingen bij in het inkomen van hun ouders, hun verhuisgeschiedenissen en veranderingen in de mate van probleemgedrag. Jongeren uit armere wijken lijken weinig baat te hebben bij meer welvarende buren.

Het grotere contrast tussen hun eigen sociaal-economische situatie en die van de rest van de buurt lijkt te leiden tot meer problemen. Een verklaring hiervoor is dat jongeren hun eigen situatie vergelijken met die van hun meer welvarende buren, waardoor hun relatief benadeelde sociaal-economische positie wordt bevestigd. Als zij dit als oneerlijk ervaren, kan het zich uiten in probleemgedrag.

'Investeer in onderwijs'
De studie toont volgens onderzoeker Nieuwenhuis aan dat het mengen van wijken niet per definitie tot positieve resultaten leidt. Volgens de onderzoeker zou het beleid van de overheid zich vooral moeten richten op het vergroten van kansen op opleiding en werk van jongeren, niet door te mengen, maar door te investeren in onderwijs.

Afgelopen maand constateerde sociologe Emily Miltenburg van de Universiteit van Amsterdam al dat arme huishoudens die naar rijkere buurten worden verplaatst daar sociaal-economisch geen baat bij hebben.