Volledig scherm
Imam Youssef Arkhouch. © Raphael Drent

Arnhem moet uitspraken over imam rectificeren en schadevergoeding betalen

De Arnhemse burgemeester Marcouch moet de uitspraken die hij deed over imam Youssef Arkhouch in een artikel van De Gelderlander rectificeren. Ook moet de gemeente een schadevergoeding van 4.000 euro aan deze imam betalen. Eerder eiste de imam nog een schadevergoeding van 25.000 euro en doorbetaling van zijn salaris. 

Marcouch zei in het artikel van enkele maanden geleden dat geradicaliseerde moslimjongeren in de leer van het salafisme aanleiding zien om gewelddadig te worden. Volgens de imam is hij ten onrechte door Markouch weggezet als een salafistische haatprediker.

Geen bewijzen

Arkhouch zou volgens de burgemeester salafistisch zijn, maar hij had geen bewijzen dat de imam aanzet tot haat of strafbare zaken. De burgemeester maakte de imam daarmee verdacht. In het kort geding is niet gebleken dat daarvoor bewijzen bestaan.

‘Weliswaar noemt de imam zichzelf ook salafist, maar alleen in religieus opzicht als iemand met een sterke geloofsovertuiging die recht in de leer is', schrijft de rechtbank. Hij noemt zichzelf vredelievend en verdraagzaam. Uit informatie van de gemeente blijkt niet dat de imam behoort tot de salafistische stroming zoals de burgemeester die beschrijft. 

Grote nadelen

Door de uitspraken beschadigde de burgemeester de imam in eer en goede naam, zonder dat daarvoor goede redenen aanwezig waren, zo laat de rechtbank weten. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor de imam, zeker omdat de uitspraken van een burgemeester komen. 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor andere berichtgeving in de media, zo laat de rechtbank weten. De imam is al eerder in de pers als problematische salafist afgeschilderd. Daarom hoeft de gemeente niet het volledig gevorderde bedrag van 25 duizend euro te betalen.

Salaris terugbetalen 

Eerder eiste de imam dat de gemeente ook zijn salaris zou doorbetalen. De man zou imam worden in de Al Fath-moskee, maar was nog in een proefperiode. Hij is daar onder meer vanwege de uitlatingen van Marcouch niet aangenomen. De inkomstenderving hierdoor eiste hij terug. 

Daar ging de rechtbank niet in mee. Het staat de gemeente vrij om in de strijd tegen radicalisering bij het moskeebestuur ter sprake te brengen of het wel raadzaam is om een salafistische imam aan te stellen, schrijft de rechtbank.