Asielzoekerscentrum Barlo mogelijk weer open door ruimtekort

Het voormalige asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo (Achterhoek) gaat mogelijk weer open. De gemeente Aalten, die gaat over het terrein, heeft hiervoor een verzoek gekregen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er komen maximaal 300 bewoners.

De gemeente staat er positief tegenover. Ze houdt komende maandag een informatiebijeenkomst voor omwonenden, maakte ze bekend. Pas daarna en als er overeenstemming is over de inhoud van de overeenkomst met het COA, neemt ze een besluit.

Er komen zo veel asielzoekers ons land in, dat het COA te weinig ruimte heeft voor opvang. Daarom wil het COA de gebouwen op de locatie in Barlo voor maximaal 5 jaar heropenen en er 33 stacaravans neerzetten. Na afloop van de termijn worden de caravans verwijderd, de gebouwen gesloopt en krijgt de gemeente het terrein in eigendom.

De instroom van asielzoekers is met 400 tot 500 personen per week nog steeds groot, aldus een woordvoerster van het COA. Met name uit Eritrea, Syrië en Somalië komen veel asielzoekers. De instantie is daarom bezig op diverse plekken in het land meer capaciteit te scheppen. Dat gebeurt in de vorm van nieuwe vestigingen, uitbreiding van bestaande locaties of heropening van oude terreinen.

  1. YouTubers Ties en Govert bijna voor de rechter: Amerikanen nemen zaak ‘bloedserieus’

    YouTubers Ties en Govert bijna voor de rechter: Amerikanen nemen zaak ‘bloedseri­eus’

    YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21), die in Amerika werden opgepakt omdat ze de militaire basis Area 51 betraden, staan vandaag voor de rechter. Ze zijn aangeklaagd wegens het bewust binnentreden van verboden terrein in overleg met anderen, een daad van grote burgerlijke ongehoorzaamheid. Zelf doen ze het af als een onschuldige aangelegenheid, maar de Amerikanen nemen de zaak bloedserieus.