Volledig scherm
Protest bij de plek waar in Enschede een AZC moet komen. © ANP

Azc-haters bundelen hun krachten

Anti-vluchtelingenclubs uit verschillende delen van Nederland werken steeds meer samen om de komst van azc's te voorkomen. De politie maakt zich hier grote zorgen over. Wijkagenten zoeken de actievoerders thuis op om hen te ontmoedigen.

De politie constateert dat actiegroepen zich niet langer tot de eigen regio beperken en vaker overleggen over de te voeren strijdwijze. 
Zo houdt de politie in Enschede de groep DTG (Demonstranten tegen Gemeente) nauwlettend in de gaten. ,,Zij demonstreerden in het begin alleen tegen de komst van een azc naar hun stad, maar onlangs doken ze op in Apeldoorn. En nu kondigen ze aan naar Utrecht te komen. En dat is maar één voorbeeld,'' zegt Janny Knol, politiechef van het district Twente.

Verharding
Knol spreekt openlijk over de zorgen waar veel politiekorpsen mee kampen. ,,We zien de sfeer verharden, zoals bij de rellen in Gelder-malsen. Daardoor durven andere mensen niet meer te praten. Dat vind ik zorgelijk.'' 

Wijkagenten gaan langs bij anti-azc demonstranten die op internet intimideren of oproepen tot geweld. Tijdens zo'n huisbezoek wijst de politie hen erop dat er hard wordt ingegrepen als tijdens een protest de openbare orde wordt verstoord. Dat gebeurde al in Enschede, Sliedrecht en Leeuwarden. ,,We doen dat om duidelijk te maken dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar dat er wel regels zijn waar iedereen zich aan dient te houden,'' zegt politiechef Knol. 

Volgens de Nationale Politie zijn er geen aanwijzingen voor een landelijk netwerk van azc-haters. ,,Wel zien we dat onder de mensen die betrokken zijn bij ordeverstoringen rond azc's of inspraakavonden een enkeling tot een dergelijke groepering behoort," zegt een woordvoerder van de korpsleiding. ,,Maar dat is dan wel iemand die ook in de buurt woont."

Facebook
De nationale politie volgt op Facebook de activisten uit verschillende plaatsen die oproepen elkaar te steunen. Van plaatsen waar ongeregeldheden worden verwacht, wordt de burgemeester ingeseind. 
Naast de aanhangers van AZC Alert houdt de politie Pegida en de NVU (Nederlandse Volksunie) in de gaten.  Van de NVU is al langer bekend dat zij asielbijeenkomsten afreizen. 

Hoe nauwlettend de politie de samenzwerende actiegroepen ook volgt, het is volgens de politie steeds moeilijker om te voorspellen hoe de sfeer tijdens een demonstratie is. Knol: ,,De groepen onderhouden ook contacten die niet openbaar zichtbaar zijn. En we weten niet wat daarin gezegd wordt."

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement