Drie weken geleden voerden de leraren ook al actie, maar ze zijn ontevreden over het resultaat.
Volledig scherm
Drie weken geleden voerden de leraren ook al actie, maar ze zijn ontevreden over het resultaat. © ANP

Basis- en middelbare scholen gaan eind januari twee dagen dicht

Basis- en middelbare scholen gaan op donderdag 30 en vrijdag 31 januari weer staken. Dat maken de Algemene Onderwijsbond (AOb) en Leraren in Actie (LIA) zojuist bekend. Het is voor het eerst dat het onderwijspersoneel twee dagen het werk neerlegt. ,,We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm.”

De AOb en LIA roepen opnieuw een staking uit na een peiling onder ruim zesduizend leden. Daaruit blijkt dat ruim negentig procent van het basisschoolpersoneel nog actiebereid is. In het voortgezet onderwijs is dat percentage zeventig procent. Ook 93 procent van de LIA-leden zijn voor een nieuwe, tweedaagse staking. De leraren willen structureel geld voor verbetering van de salarissen en verlaging van de werkdruk. 

Drie weken geleden gingen leraren, directeuren en onderwijsondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten, ook de straat op. Een paar dagen eerder kregen ze te horen dat er 460 miljoen euro extra kwam, maar dat bleek voornamelijk eenmalig geld te zijn. Dat er nauwelijks structureel geld bij zat, wekte grote woede onder het onderwijspersoneel. 

Leraren voelen zich niet genoeg gehoord. Ze eisen structureel meer geld om hun beroep weer aantrekkelijk te maken.
Volledig scherm
Leraren voelen zich niet genoeg gehoord. Ze eisen structureel meer geld om hun beroep weer aantrekkelijk te maken. © ANP

Want de deal leidde ertoe dat de staking die een paar dagen later was gepland, werd geannuleerd. Het hele weekend was er crisisberaad, met name bij de AOb. Voorzitter Liesbeth Verheggen stapte zelfs op, omdat ze 'achteraf bezien’ te snel een handtekening had gezet zonder de leden daarover te raadplegen. 

Mild

De vorige staking was op een woensdag. Veel leraren vonden dat een te milde actie. Daar geeft de AOb nu gehoor aan met de oproep voor een tweedaagse staking eind januari. ,,Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld. We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm”, aldus AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Vooral in het basisonderwijs groeit het lerarentekort. Er worden met grote regelmaat klassen naar huis gestuurd, staan onbevoegden voor de klas en er is zelfs al een school gesloten. Stolk: ,,Er is een enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar.”

Op middelbare scholen geldt er vooral voor specifieke vakken, zoals wiskunde en Duits, een lerarentekort. Hoewel die problemen minder zichtbaar zijn, doordat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd maar ‘slechts’ een tussenuur hebben of eerder uit zijn, bestaan ook op die scholen grote zorgen. ,, Ook in het voortgezet onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs dus onder druk, ondanks dat docenten zich er drie slagen in de rondte werken om dat zoveel mogelijk te voorkomen”, stelt Stolk. 

Slob

Minister Slob stelt dat het onderwijs het recht heeft om te staken. ,,Iedereen is in dit land vrij om, als ze dat nodig vinden, gebruik te maken van de mogelijkheden om via een staking uitdrukking te geven aan gevoelens en opvattingen die men heeft. Dat geldt ook voor het onderwijs", zei hij zojuist. De minister erkent dat er grote problemen zijn rondom het lerarentekort. Hij zegt hard te werken aan oplossingen. ,,We zijn met spectaculaire cijfers bezig als je ziet hoeveel mensen aan de pabo instromen of via zij-instroom het onderwijs in gaan. Maar de tekorten blijven groot, dus dat blijft voor ons onverminderd een aandachtspunt. Er is geen enkele reden om de vlag uit te steken en achterover te leunen.”

Of het onderwijs er met een tweedaagse staking meer geld bij krijgt, valt echter te betwijfelen. Slob: ,,Een staking is nooit zinloos op het moment dat je die gebruikt om uiting te geven aan opvattingen en gevoelens die je hebt. Ik kan ze veel bieden als het gaat om het vele structurele geld dat deze kabinetsperiode beschikbaar is gekomen. En daarnaast is er aanvullend 460 miljoen euro beschikbaar gekomen. Dat is echt groot geld. We moeten er hard aan werken om dat geld op een goede manier te besteden. De doelen zijn helder: zorgen dat we mensen interesseren voor dit mooie vak, mensen daarin goed begeleiden en zorgen dat het imago van het onderwijs verder verbetert.”

Actie

Basisschoolleraren voeren al meer dan twee jaar actie voor betere werkomstandigheden. Zij vinden dat de salariskloof die er tussen leraren in het basisonderwijs en docenten op middelbare scholen bestaat oneerlijk is. Om die kloof te dichten, is echter een miljard euro nodig. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft meerdere malen gezegd dat basisscholen er deze kabinetsperiode al veel geld bij hebben gekregen, namelijk ruim 700 miljoen euro én onlangs nog de extra 460 miljoen. 

De onderwijsbonden en PO- en VO-Raad richtten hun pijlen daarom op premier Rutte. Ze noemen het groeiende lerarentekort een maatschappelijk probleem waar het hele kabinet verantwoordelijk voor is. Tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar beloofde Rutte met extra geld over de brug te komen als het basisonderwijs een cao zou afsluiten. Er ligt nog geld op de plank omdat werkgevers en werknemers niet tot een deal over de salarisverhoging kunnen komen. Vorige week klapten die onderhandelingen opnieuw. 

Bekijk hier eerdere video's over het lerarenprotest.