Een basisschool biedt extra hulp bij taalachterstanden: een speciaal hoekje om letters over te trekken.
Volledig scherm
Een basisschool biedt extra hulp bij taalachterstanden: een speciaal hoekje om letters over te trekken. © frank uijlenbroek

Basisscholieren in arme wijken massaal op achterstand

Leerlingen op basisscholen in achterstandswijken kampen massaal met problemen. Zo lopen zij achter met taal en leren, hebben ze last van concentratieproblemen en kunnen ouders hun kinderen vaak niet helpen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Volledig scherm
Klik op de afbeelding om deze te vergroten. © AD Infographics

Bijna 90 procent van de leerkrachten geeft aan dat kinderen in armoedige wijken vaak een taalachterstand hebben, terwijl dit in reguliere wijken bij nog geen kwart van de leerlingen zo is. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN Amro, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds, dat opkomt voor achterstandskinderen. Driehonderd leraren, begeleiders en basisschooldirecteuren zijn hiervoor ondervraagd.

Volgens de leraren zitten de klassen te vol met probleemgevallen. Bijna driekwart van het onderwijzend personeel geeft aan dat leerlingen in achterstandswijken concentratieproblemen hebben, terwijl dit in andere wijken ongeveer de helft is. ,,In de klas zitten ook veel kinderen met trauma’s door vluchten, armoede en vechtscheidingen’’, beschrijft een docent in de toelichting.

Een leerkracht schetsen dat ‘veel ouders niet of nauwelijks Nederlands spreken’ en ‘niet in staat zijn om hun kinderen te steunen bij het leren’. Van de ondervraagden geeft 70 procent aan dat scholieren in achterstandswijken een leerachterstand hebben, terwijl dit in reguliere wijken 30 procent is. ,,Ik voel me elke dag tekortschieten naar de kinderen’’, erkent een leraar in de toelichting.

Armoede

Het onderwijzend personeel en schooldirecteuren in achterstandswijken vinden dat kinderen geen gelijke kansen hebben. Zij krijgen vaker te maken met een complexe thuissituatie. Er is meer werkloosheid en criminaliteit. Ouders zijn er vaker gescheiden, gezinnen leven vaker in armoede en hebben een minder sterk sociaal vangnet. Hoogopgeleide ouders trekken vaker hun mond open en begeleiden hun kinderen beter, bijvoorbeeld met bijlessen.

De Onderwijsinspectie kaartte eerder ook al aan dat kinderen van hoogopgeleide ouders verder komen dan kinderen met dezelfde intelligentie van laagopgeleide ouders. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: ,,Ik ben zeer geschrokken. Dat de kansen zó ongelijk zijn verdeeld, is erger dan ik dacht. Het moet echt anders.’’ Hij krijgt bijval van ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen, de bank die het onderzoek financierde: ,,Iedereen verdient de kans om zijn talenten te ontwikkelen en moet handvatten krijgen om een goed bestaan voor zichzelf op te kunnen bouwen.’’

Kleinere klassen

Leerkrachten in achterstandswijken willen kleinere klassen, meer ondersteunend personeel en meer geld van de overheid. Ook vinden ze dat ze te veel tijd kwijt zijn aan hun administratie.

Volledig scherm
© ABN Amro

Lees ook het dubbelinterview met ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen en Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. (Premium)