Volledig scherm
De Wijde Wereld in Uden is één van de voorlopers van de kindcentra. Leerlingen die een uurtje tussenschoolse opvang hebben, spelen met de kinderen in de kinderopvang. © Koen Verheijden

Basisschool en kinderdagverblijf vaker onder één dak om meer uit kind te halen

Een kwart van de basisscholen is samengesmolten met een kinderdagverblijf, zodat ze meer uit kinderen kunnen halen. Hoewel het aantal kindcentra rap groeit, worden ze nog steeds belemmerd door een woud van regeltjes. ‘Onbegrijpelijk, want het landschap rondom kinderen is drastisch aan het veranderen.’

Het aantal kindcentra is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Kinderopvangfonds dat vandaag verschijnt. In 2016 werkte 15 procent van de basisscholen als kindcentrum. Dat percentage is nu gestegen naar 24 procent. 

In een kindcentrum werken alle leraren en pedagogisch medewerkers op dezelfde manier; vanuit dezelfde pedagogische methode, de programma’s helemaal op elkaar afgestemd en met uitwisseling van personeel. Het voordeel is bijvoorbeeld dat het voor peuters minder spannend is om naar de kleuterklas te gaan. Tegelijkertijd speuren leraren en pedagogisch medewerkers samen sneller achterstanden op die ze vóór de overstap naar de kleuterklas kunnen aanpakken.

Quote

Vaak is bso echt opvang. Terwijl kinderen er zoveel baat bij hebben als we ze daar meer kunnen bieden

Gijs van Rozendaal, Voorzitter Stichting Kinderopvangfonds

Bovendien krijgen de leerlingen ook op de buitenschoolse opvang een programma waarvan ze iets leren, zoals een instrument leren spelen, en dat aansluit op wat ze in de klas doen.  ,,Vaak is bso echt opvang. Terwijl kinderen er zoveel baat bij hebben als we ze daar meer kunnen bieden. Natuurlijk hoeven ze niet altijd te leren. Ze krijgen juist op een kindcentrum ook de ruimte om zich te vervelen of even alleen in een hoekje te gaan lezen”, aldus Van Rozendaal.  

Eenvoudig

Door de samensmelting van basisscholen en kinderopvang lukt het om meer uit kinderen te halen. Toch is het er in die jaren nauwelijks eenvoudiger op geworden. Terwijl de leerlingen in het ene lokaal met zijn dertigen bij één juf mogen zitten, is dat voor diezelfde groep aan de overkant van de gang ten strengste verboden. Daar gelden de regels van de kinderopvang, waardoor er meer ruimte voor de kleintjes moet zijn én meer toezicht. 

Al jaren vechten basisscholen en kinderdagverblijven voor simpeler regels vanuit de regering, maar er verandert weinig. Tot verbazing van Gijs van Rozendaal, voorzitter van het Kinderopvangfonds. ,,Ik noem dit een stille revolutie. Het landschap rondom kinderen is drastisch aan het veranderen.” En ook sectororganisatie PO Raad vindt het onbegrijpelijk. ,,We zien dat kindcentra goed zijn voor kinderen. Dat ze vloeiend vanaf de kinderopvang door de basisschool gaan. Niets moet dat in de weg staan”, reageert woordvoerder Annemieke Kooper. 

Quote

We zien dat kindcentra goed zijn voor kinderen. Niets moet dat in de weg staan

Annemieke Kooper, Woordvoerder PO Raad

Uit het onderzoek blijkt dat de trend zich verder doorzet. Eenderde van de basisscholen en kinderdagverblijven wil fuseren. Daarom vinden de basisscholen en kinderdagverblijven dat de regering de weg nu écht vrij moet maken.

Uitwisselen

Het ministerie van Onderwijs vindt juist dat er wél stappen zijn gezet, bijvoorbeeld om het uitwisselen van personeel makkelijker te maken. Bovendien toont de groei volgens OCW aan dat de regels basisscholen en kinderdagverblijven niet in de weg staan. 

Volgens de PO Raad moeten basisscholen nu juist veel lef hebben om toch een kindcentrum te worden. ,,Ze zijn heel afhankelijk van hoe de inspecties lokaal zijn geregeld en hoe bereid gemeenten zijn om mee te denken over bijvoorbeeld huisvesting. Er is ontzettend veel bureaucratie”, stelt Kooper. 

Het Kinderopvangfonds pleit voor een regeling waarbij alle peuters recht krijgen op 16 uur kinderopvang en alle basisschoolleerlingen 10 uur per week naar de bso kunnen. Op die manier kunnen kindcentra voor alle kinderen een geschikt leerprogramma maken. Dat kost echter miljoenen en het kabinet heeft al aangegeven dat geld niet vrij te spelen. Dat vindt een ‘ingrijpende stelselwijziging niet wenselijk’.