Volledig scherm
Baybasin. © Videostill Één Vandaag

'Baybasin zat te lang in Nederlandse isolatiecel'

De Koerd Hüseyin Baybasin heeft te lang in afzondering in de Nederlandse gevangenis gezeten. Hij kreeg deze ordemaatregel opgelegd nadat er vorig jaar juli een vliegtuigje over de gevangenis vloog met daarachter de tekst 'Free Baybasin Now'. Ook werd hij daarna overgeplaatst naar een andere gevangenis.

Baybasin, die een levenslange gevangenis uitzit in Nederland, diende een klacht in bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hij vond dat hij te lang in isolatie heeft doorgebracht. Hij werd daarin geplaatst omdat de gevangenisdirectie wilde uitzoeken of er sprake was van een vluchtpoging naar aanleiding van het overvliegende vliegtuigje. De RSJ oordeelde vandaag dat de afzondering te lang heeft geduurd en hij een financiële tegemoetkoming moet krijgen voor de dagen die hij ten onrechte in de isolatiecel heeft verbleven.

De uit Turkije afkomstige Baybasin (60) werd in 2002 tot levenslang veroordeeld vanwege betrokkenheid bij moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en stelt dat er ondeugdelijk bewijs is gebruikt. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

Herziening veroordeling

In 2011 diende de advocaat van Baybasin een herzieningsverzoek voor zijn veroordeling in. Baybasin stelt onder meer dat er is gerommeld met telefoontaps waarop zijn stem te horen is. Met knip- en plakwerk zouden telefoongesprekken zijn gemanipuleerd om hem schuldig te doen lijken. In juli van dit jaar liet de advocaat-generaal bij de Hoge Raad liet weten een nieuw proces af te wijzen omdat er geen gronden zijn voor een herziening. De Hoge Raad gaat zich buigen over het herzieningsverzoek, maar doorgaans wordt het advies van de advocaat-generaal overgenomen.