Beatrix breekt lans voor milieu en hekelt geldzucht

Koningin Beatrix heeft in haar jaarlijkse kerstboodschap een lans gebroken voor het milieu. Door de onrust over geld krijgen zaken als duurzaam omgaan met onze planeet minder aandacht.

Beatrix maakt zich zorgen over het beheer van de aarde en de verdeling van de welvaart. 'Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft, wordt slecht verdeeld'.

Hang naar overdaad
Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin, zei Beatrix. 'Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.' Mensen moeten niet alleen gericht zijn op eigen gewin, vindt de koningin. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie.' Ze meent bovendien dat in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst moet meetellen.

Beatrix noemt het wel bemoedigend dat er al vele initiatieven zijn om bewust om te gaan met de aarde, vooral van jongeren. Zuinig gebruik van energie en water is voor iedereen bereikbaar en ondernemers richten zich steeds vaker op een meer verantwoorde productie. Ze vindt echter dat deze in het nieuws ondergesneeuwd raken door de focus op zaken als geld en goed. De vorstin roept mensen op zich in te zetten voor de natuur en de leefomgeving.

Begeerte
De koningin citeerde de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi, die eens zei 'dat de aarde wel genoeg heeft voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte'. Beatrix: 'Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving.'

De kersttoespraak van de koningin, die enkele dagen geleden is opgenomen, was te zien op Nederland 1 en Nederland 2 en te horen op Radio 1.