Volledig scherm
Minister president Mark Rutte © ANP

Bedrijven gaan met dividendmiljarden strijken

Zowel grote als kleine bedrijven profiteren van het behoud van de dividendbelasting. De winstbelasting (vpb) gaat verder omlaag, waarmee Nederland een van de laagste tarieven in Noordwest-Europa houdt.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat het vpb-tarief zou dalen van 25 naar 21 procent. Dat wordt nu 20,5 procent, al blijft het 25-procentstarief een jaar langer gehandhaafd. Het lagere tarief voor winsten tot 200.000 euro, waar het midden- en kleinbedrijf relatief het meest van profiteert, gaat al wel vanaf volgend jaar stapsgewijs van 20 naar 15 in plaats van de al geplande 16 procent.

De extra lastenverlichting is mogelijk doordat het kabinet definitief heeft besloten af te zien van de afschaffing van de dividendbelasting. De 1,9 miljard euro die daarmee gemoeid was komt in zijn geheel ten goede aan het bedrijfsleven en is volgens minister-president Mark Rutte bedoeld om het investerings- en vestigingsklimaat te versterken.

Draagvlak

Ook verwacht hij hiervoor meer handen op elkaar te krijgen dan voor de omstreden dividendmaatregel. Daarvan werd de effectiviteit van meet af aan betwist. ,,We hebben gezocht naar een goed pakket voor het bedrijfsleven dat meer draagvlak heeft”, aldus Rutte. Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën zorgt het nieuwe plan bovendien voor meer groei. ,,Het is een alternatief waar we goed mee voor de dag kunnen komen, al zullen er ook mensen zijn die ook dit een slecht pakket vinden”, aldus Snel.

Door de verlaging van de winstbelasting volgt Nederland de internationale trend naar beneden. Het toptarief is hier nu al lager dan in ons omringende landen. Zo zijn bedrijven in België nog altijd maximaal 34 procent verschuldigd, in Frankrijk 33 procent en in Duitsland circa 30 procent (inclusief gemeentelijke winstbelasting). Tegelijkertijd heeft het Verenigd Koninkrijk, dat zich opmaakt voor de brexit, eerder aangekondigd het tarief in stappen terug te willen brengen naar 17 procent in 2020. Ierland biedt bovendien al jaren een tarief van 12,5 procent, veruit het laagst in West-Europa.

Europa-proof

Volgens Snel komt Nederland straks net uit onder het Europese gemiddelde van bijna 22 procent. Hij tekent daarbij aan dat er niet alleen naar het tarief moet worden gekeken, maar ook naar de manier waarop de winst wordt berekend waarover belasting is verschuldigd. Die grondslag wordt door dit kabinet juist verbreed. Hij verwacht dan ook geen tik op de vingers vanuit Brussel. ,,Dit pakket is heel erg Europa-proof”, aldus Snel.

Het kabinet komt daarnaast ook bedrijven tegemoet die veel kennismigranten in dienst hebben, zoals ASML, NXP en Philips. Hoogopgeleide en goedbetaalde buitenlanders die hier komen werken, hebben nu nog acht jaar lang recht op de zogeheten expatregeling, waardoor zij 30 procent van hun salaris belastingvrij uitgekeerd kunnen krijgen. Het kabinet wil deze regeling nog steeds verkorten van 8 naar 5 jaar, maar laat de groep mensen voor wie dit recht daardoor al in 2019 of 2020 zou ophouden, twee jaar langer profiteren. 

Bekijk hieronder de verklaring van Rutte over het afzien van de afschaffing van de dividendbelasting: