Volledig scherm
PREMIUM
Een zonnepark in Ewijk. © Eveline Van Elk

Bijenkast en paddenpoel: natuur krijgt meer ruimte bij
de aanleg van zonneparken

Natuur- en milieuorganisaties scharen zich achter een plan van de sector om zonneparken natuurvriendelijker te maken. Opmerkelijk, omdat zij fel gekant waren tegen grootschalige zonneparken op het platteland. Paddenpoeltjes en bijenkasten tussen de panelen voorkomen echter niet dat de snel oprukkende velden vol blikkerende panelen ons landschap verder aantasten, stelt Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman. 

Volledig scherm
Gerealiseerde en geplande zonneparken 2019 © AD/Mark Reijntjens

Bij de aanleg van nieuwe zonneakkers krijgt de natuur meer ruimte. Projectontwikkelaars zullen bij de bouw van zonneparken voortaan ook zorgen voor paddenpoelen, bijenhotels, nestplaatsen of andere voorzieningen die goed zijn voor de flora en fauna. Zo moet klein wild de mogelijkheid krijgen om de zonneparken in te gaan, worden er als voer voor insecten zoveel mogelijk bloemrijke kruiden gezaaid tussen de panelen en zijn bestrijdingsmiddelen er in principe niet toegestaan.

Dat staat in een nieuwe gedragscode waarover de zonnesector het eens is geworden met belangenorganisaties van omwonenden en natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, Greenpeace en Natuur & Milieu. In het plan is ook afgesproken dat er meer ruimte komt tussen de panelen, zodat de bodem niet verdroogt door gebrek aan licht en regen.

De afspraken zullen er echter toe leiden dat het Nederlandse landschap verder verrommelt, stelt Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman. ,,Ik begrijp dat natuurorganisaties in zonneparken kansen zien om de lage biodiversiteit in landbouwgebieden te verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat je het landelijk gebied moet industrialiseren met zonnepanelen. Dat heeft ingrijpende negatieve gevolgen voor het landschap. Nederland heeft de beste landbouwgronden ter wereld. Die krijg je, eenmaal geplaveid met zonnepanelen, nooit meer terug voor voedselproductie. Terwijl voor de omslag naar kringlooplandbouw juist extra ruimte nodig is.’’