Volledig scherm
© Marlies Wessels

Bruna-verkeersbord werkt maar anderhalve week

Automobilisten rijden minder hard door een woonwijk als er een verkeersbord met een figuurtje van Dick Bruna staat. Maar dat onbewuste goede gedrag is na anderhalve week weer verdwenen.

Dat blijkt uit een praktijkproef van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV, in opdracht van de Metropool regio Rotterdam-Den Haag. Bij de theoretische proef met foto's een half jaar geleden bleek dat automobilisten in een woonwijk hun snelheid met gemiddeld 4 kilometer per uur zouden minderen als er een Dick Bruna-

Quote

Blijkbaar denkt de automobi­list na een flinke week: Ik zie helemaal geen kinderen of waar is die school dan?

Jolieke de Groot (SWOV-onderzoeker)

figuurtje op het verkeersbord staat in plaats van de maximumsnelheid. Die afname lijkt gering, maar dat kan omgerekend een daling van het aantal verkeersslachtoffers met wel 20 procent betekenen. Onbewust denken automobilisten: Dick Bruna = spelende kinderen, school = oppassen.

In de praktijk blijkt het ook zo te werken, maar na zo'n anderhalve week is het effect van de borden weg. ,,Je ziet duidelijk een dipje in de snelheden, maar het verdwijnt weer snel. Blijkbaar denkt de automobilist na een flinke week: Ik zie helemaal geen kinderen of waar is die school dan? Dan vallen mensen terug in hun oude gedrag en gedrag veranderen is moeilijk,'' zegt SWOV-onderzoeker Jolieke de Groot.

Het effect op de gemiddelde snelheid was bij de praktijkproef een reductie van 0,75 km/uur. ,,Ook kleine gemiddelde snelheidsverschillen hebben een doorwerking op verkeersveiligheid. Het is bijvoorbeeld geschat dat bij een gemiddelde aanvangssnelheid van 50 km/uur een verlaging van de gemiddelde snelheid met 'slechts' 1 km/uur kan leiden tot gemiddeld genomen ongeveer 8 procent minder dodelijke ongevallen en 6 procent minder ernstige letselongevallen,'' aldus de onderzoekers van SWOV in het rapport.

Rouleren

Wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland, tevens verkeersveiligheidsambassadeur van de Metropoolregio, zegt dat de resultaten van de praktijkproef tegenvallen. ,,In ieder geval weten we nu wat het daadwerkelijke effect is. We moeten de resultaten nog bespreken met de 23 wethouders verkeer. Er ís een effect van de borden, alleen duurt het niet lang. Misschien is het een optie om de borden te laten rouleren door de woonwijken zodat het steeds ergens anders even helpt. Daar gaan we het over hebben, ook met de SWOV.''

Ook De Groot ziet het rouleren van de borden als een mogelijkheid. ,,Want je weet nu dat het toch even een beetje helpt. Dezelfde borden worden ook gebruikt bij scholen. In combinatie met fysieke maatregelen zoals drempels zijn ze bruikbaar. De maximumsnelheid en de inrichting van de weg moeten geloofwaardig zijn. Je kunt geen 30 km-zone inrichten met lange straten asfalt. Dan vraag je wel veel van mensen om zich aan de snelheid te houden. Ook moet sprake zijn van betere handhaving''