Volledig scherm

‘Chaos en lange wachttijden kosten IND 70 miljoen aan schadevergoedingen’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet asielzoekers dit jaar naar verwachting zo'n 70 miljoen euro aan schadevergoedingen uitkeren. De stijging komt door oplopende achterstanden bij het verwerken van asielverzoeken, zo schrijft NRC.

Het bedrag valt vier keer hoger uit dan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol eerder had beraamd. De chaos is groot, zo zou blijken uit een interne nota en ongepubliceerde rapportage, die in handen zijn van de krant. Ook vorig jaar waren de problemen bij de dienst groot, maar er lijkt dus weinig te zijn veranderd.

De IND heeft zes maanden om te beslissen over een asielaanvraag. Doet de dienst er langer over, dan mag een asielzoeker – via een advocaat – een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Het bedrag kan officieel oplopen tot 15.000 euro, en soms nog meer.

Het afgelopen jaar hebben steeds meer asielzoekers de IND in gebreke gesteld en aanspraak gemaakt op zo’n schadevergoeding. En door interne problemen bij de IND, waaronder grote personeelstekorten, wordt de wettelijke termijn voor het in behandeling nemen van aanvragen steeds vaker overschreden en lopen de totale kosten van de dwangsommen snel op.

Broekers-Knol noemt de oplopende dwangsommen in een reactie aan NRC ‘een zeer ernstige situatie’. Ze belooft de Tweede Kamer deze week nog te informeren over maatregelen om ‘de wachttijden en dwangsommen zo snel mogelijk onder controle te krijgen’.