Corporaties willen sancties op wangedrag

Woningcorporaties die zich niet aan de codes van de branche houden, moeten bestraft kunnen worden. Een motie van een dergelijke strekking is vorige maand aangenomen tijdens een ledenvergadering van brancheorganisatie Aedes. Een woordvoerder van Aedes heeft een bericht hierover in het Financieele Dagblad van dinsdag bevestigd. Om welke sancties het zou moeten gaan, is nog niet bekend.

De corporaties vinden dat de sector te veel negatief in de publiciteit komt na talrijke affaires, onder meer rond de Rotterdamse woningstichting Vestia. De schandalen zouden zich vooral voordoen bij corporaties die de gedragscodes van de branche aan hun laars lappen. Daarom zouden corporaties verplicht moeten worden de codes in acht te nemen. Overigens is Vestia geen lid meer van Aedes.

Volgens het Financieele Dagblad zou overwogen worden corporaties die de regels negeren niet meer in aanmerking te laten komen voor garanties van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zodat ze veel moeilijker geld kunnen lenen. Maar volgens de woordvoerder van Aedes kan de brancheorganisatie hierover niet beslissen. Een sanctie zou wel kunnen zijn dat corporaties hun lidmaatschap van Aedes kwijtraken als ze de gedragscode niet naleven.