Volledig scherm
© Freddy Schinkel

‘Criminele asielzoeker moeten worden opgeslagen in database’

Informatie over criminele bewoners van asielcentra moet opgeslagen worden in een landelijke databank. Dit voorstel van de politie in Kampen krijgt de steun van VVD, CDA, PVV en PvdA.

Kampen worstelde vorig jaar met een enorme toename van winkeldiefstallen. Driekwart van die misdrijven werd gepleegd door een klein groepje criminele asielzoekers uit het opvangcentrum in Dronten. Na een rustige periode is er nu een nieuwe piek, tot wanhoop van de ondernemers in de binnenstad.

,,In de afgelopen weken zag ik meerdere keren dat asielzoekers zijn gearresteerd'', zegt Fré Helleman, voorzitter van de Ondernemersvereniging. ,,Ze komen binnen en kopen niks. Maar als ze weg zijn, is de winkelier toch spullen kwijt.''

De politie in Kampen riep zaterdag in dagblad De Stentor om preventieve maatregelen. De teamchefs Johan Ekkel en Cees IJsbrandij willen vooraf van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten welke notoire criminele asielzoekers naar hun regio worden overgeplaatst. Ekkel: ,,Een volgsysteem met incidenten van iedereen die zich in Nederland aanmeldt voor asiel.''

Ook andere gemeenten meldden overlast door met name kansloze asielzoekers, vaak afkomstig uit veilige landen Marokko en Algerije. Burgemeesters van onder meer Weert, Oisterwijk, Cranendonck en Westerwolde trokken aan de bel. Sinds vorig jaar worden asielzoekers die zich asociaal gedragen opgevangen in twee aparte asielcentra, in Hoogeveen en Amsterdam.

Quote

Het lijkt mij heel normaal dat je informatie over overlastge­ven­de asielzoe­kers deelt met de politie.

VVD-Kamerlid Malik Azmani

Steun

Het voorstel van de politie in Kampen krijgt steun in de Tweede Kamer. Er moet een voorbeeld genomen worden aan de aanpak van voetbalhooligans, vindt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Over hen wordt informatie verzameld en gedeeld via het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Voetbal Volg Systeem. Burgemeesters kunnen aan elkaar vragen maatregelen te nemen tegen een hooligan. Kuiken: ,,Ik zie geen bezwaar om dit bij criminele asielzoekers op dezelfde manier te doen. Burgemeesters moeten op de hoogte gesteld kunnen worden als een asielzoeker met een dossier van overlast en criminaliteit naar hun gemeente komt.''

De politie wil niet alleen vooraf weten of erkende veelplegers naar de regio komen maar bij overplaatsing dossiers ook kunnen delen met andere eenheden. Daarvoor is het noodzakelijk dat opvangorganisatie COA meldt wanneer en waarheen criminele asielzoekers worden overgeplaatst. Dat gebeurt nu amper.

,,Het lijkt mij heel normaal dat je informatie over overlastgevende asielzoekers deelt met de politie'', vindt VVD-Kamerlid Malik Azmani. ,,Dus ook als iemand wordt overgeplaatst naar een andere locatie. Het is al erg genoeg dat mensen onze gastvrijheid misbruiken om zich te misdragen. Het openbare gezag moeten daarop voorbereid zijn.‘’

Regeringspartner CDA snapt niet dat er nog criminele asielzoekers zijn die worden overgeplaatst naar een andere locatie in plaats van naar de zogeheten aso-azc. Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil daar opheldering over van het kabinet.

Kamerlid Sietse Fritsma van de PVV noemt het 'amateuristisch' dat dossiers niet volop gedeeld worden. ,,Je merkt overal in de vluchtelingenketen dat partijen langs elkaar heen werken. Dat levert altijd problemen op.''

Het 'rondpompen' van overlastgevende asielzoekers is volgens Fritsma 'een bekend fenomeen'. ,,Uiteindelijk hebben aso's zo vrij spel. Het ministerie zou dit moeten aanpakken, maar dat stuit op Europese regels. Wij moeten onze eigen regels volgen.''

Overzicht

Politievakbond ACP snapt het voorstel van de teamchefs uit Kampen. ,,Het helpt met het aanpakken van veelplegers'', zegt voorzitter Gerrit van der Kamp. ,,Als politie wil je overzicht houden op wat er gebeurt, om te zien of mensen rondreizen en op steeds andere plekken dezelfde strafbare feiten plegen. De politie loopt nu steeds achter de feiten aan.''

Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen is enthousiast, maar stelt daarbij wel: ,,Mensen moeten wel een tweede kans krijgen.‘’