‘De staat experimenteert met mensen, blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen’

Update rechtszaak / VIDEODe stichting Stop5GNL vindt dat de staat oogkleppen op heeft als het gaat om het ‘veilig’ uitrollen van het nieuwe, snelle 5G-netwerk. ,,De blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen.” De stichting probeert vandaag in de rechtbank in Den Haag de uitrol van 5G stop te zetten. Juist vannacht werd in Den Haag bij twee zendmasten brand gesticht, brandje nummer 22 en 23 in Nederland.

 ,,Het gaat niet om de vraag of de veiligheid van elektromagnetische straling is bewezen, het gaat erom dat de staat 5G wil uitrollen zonder veilig deugdelijk onderzoek daarnaar”, zei advocaat Thom Beukers namens de stichting vanmorgen in de rechtbank. ,,Dit terwijl er op basis van duizenden studies aanwijzingen voor gezondheidsrisico's zijn. De staat doet al die onderzoeken af als ‘een handvol'. Dit bevestigt dat de staat oogkleppen op heeft.”

Juist op de dag van de rechtszaak werd in Den Haag bij twee masten brand gesticht, het 22ste en 23ste brandje in Nederland.
Volledig scherm
Juist op de dag van de rechtszaak werd in Den Haag bij twee masten brand gesticht, het 22ste en 23ste brandje in Nederland. © Regio15

Beukers maakte de vergelijking met medicijnen. ,,Daar wordt het voorzorgsbeginsel wel toegepast, patiënten hebben nog de keus om medicijnen wel of niet te nemen, bij 5G is dat niet zo. Blootstelling aan 5G wordt ons gewoon opgedrongen.” 

Volgens de stichting kan zowel de Gezondheidsraad als het RIVM gezondheidsrisico's niet uitsluiten. ,,De staat gokt met de uitrol van 5G, de staat experimenteert. Dat kan leiden tot dna-schade, kanker, neurologische aandoeningen et cetera”, aldus Beukers. ,,Als we de gevolgen ondervinden zijn we te laat, dan kunnen we niet meer terug.”

Quote

Als we de gevolgen ondervin­den zijn we te laat, dan kunnen we niet meer terug

Thom Beukers, advocaat

Het RIVM zegt weliswaar dat er geen bewijs is voor gezondheidsschade, maar dat is nietszeggend, vindt de stichting. Want de beslissing om uit te rollen is genomen zonder goed onderzoek. 

Grotere stralingsdichtheid

Volgens de Stichting Stop5GNL zou 5G voor grotere stralingsdichtheid zorgen vanwege een toename van het aantal zenders. Ook de techniek van het 5G-netwerk is anders, met mogelijk schadelijke gevolgen voor het menselijk lichaam. Ook komt het 5G-netwerk bovenop de al bestaande zenderstraling. 

5G is de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. Providers willen de verbindingen in de komende tijd in gebruik nemen. 5G-signalen lopen onderweg minder vertraging op. Dat moet de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto’s, slimme apparaten en voor virtual reality en augmented reality, waarbij virtuele beelden worden geplaatst in de echte omgeving.

Het verzet tegen 5G vindt niet alleen in de rechtbank plaats. Talloze Facebookgroepen verspreiden diverse theorieën over het nieuwe, snelle netwerk. In heel Nederland is al bij 23 zendmasten brandgesticht. Daarvoor zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers uit Swifterbant. De Stichting Stop5GNL heeft uitdrukkelijk verklaard niets met die branden te maken te hebben. 

Schrikbeeld

Quote

Autorijden leidt bewezen tot ongelukken en is niet verboden, terwijl gezond­heids­scha­de van straling niet eens bewezen is

Edward Brans, advocaat

De staat laat via advocaat Sikke Kingma weten dat er geen bewijzen zijn dat blootstelling aan straling onder de limieten onveilig zou zijn. ,,Er wordt een schrikbeeld opgeroepen van verschillende ontwikkelingen die allemaal het sticker ‘5G’ krijgen opgeplakt. 5G wordt in verband gebracht met hogere frequenties. Maar er is niets ‘5G-igs’ aan die hogere frequenties. Die hogere frequenties zijn natuurkundig precies hetzelfde verschijnsel als de elektromagnetische velden die al decennia worden gebruikt voor radio, tv en mobiele communicatie. Of het nu om 3G, 4G of 5G gaat, om klassieke antennes of nieuwe antennetechnologie, nooit zal de totale sterkte aan elektromagnetische velden de limieten mogen overschrijden. En daar ziet Agentschap Telecom op toe.”

Volgens de staat zijn alle vorderingen van de stichting gebaseerd op ‘aannames over mogelijke gezondheidsschade’. ,,Die aannames stroken niet met de adviezen van organisaties waar de staat zich op mag baseren”, aldus Kingma.

Volgens Kingma’s collega Edward Brans is het niet zo ‘dat elke activiteit die een risico is voor de volksgezondheid pas kan worden voortgezet als onomstotelijk is bewezen dat er geen gevaar is’. Brans maakte de vergelijking met autorijden, wat niet verboden is terwijl bewezen is dat het leidt tot ongelukken. ,,En anders dan bij autorijden is voor elektromagnetische velden níet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat die tot gezondheidsschade kunnen leiden.”

Debat

De staat baseert zich volgens de advocaten op wetenschappelijke adviezen van gerenommeerde deskundigen. ,,Als wetenschappers in de toekomst tot andere conclusies komen, zal de staat daar naar luisteren. Maar het wetenschappelijke debat hoort niet in de rechtszaal”, aldus Brans.

De rechter gaat 25 mei om 11 uur uitspraak doen over de eis van Stichting Stop5GNL om de uitrol van het nieuwe snelle 5G-netwerk stop te zetten.

Bekijk deze video over de vraag of er een links is tussen 5G en corona.