Direct boete als kind buiten vakantie niet naar school komt

VideoOuders die hun kinderen van school houden voor vakantie moeten meteen een boete krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil leerplichtambtenaren die bevoegdheid geven. Ouders hoeven dan niet meer voor de rechter te verschijnen. 

Elk schooljaar houden duizenden ouders hun kinderen buiten de vakanties om van school. Vaak om een dagje eerder op vakantie te kunnen en files te mijden of omdat een vliegticket op een andere dag net wat goedkoper is. 

In het schooljaar 2015-16 (de meest recente cijfers) kwamen ruim 6000 meldingen binnen van zogenoemd luxe verzuim. Gebeurt het een eerste keer dan krijgen de ouders een waarschuwing. Maar bij herhaling gaat een proces-verbaal naar het OM en moeten ouders zich verantwoorden voor de rechter. Als ze geen goede reden hebben voor het thuis houden van hun kind, dan hangt hen een boete van 100 euro per dag boven het hoofd. 

Volledig scherm

Luxe verzuim

Quote

Eigenlijk is de tussen­komst van het OM doodzonde

Carry Roozemond, directeur-bestuurder

De boetes voor luxe verzuim kosten nu echter meer dan ze opbrengen. Dat komt doordat de straf via een omweg bij de ouders terechtkomt. Leerplichtambtenaren leggen slechts processen-verbaal bij het OM neer. Dat moet er vervolgens een zaak van maken bij een rechter. De rechtbank beslist of ouders een boete krijgen. Jaarlijks komen er duizenden van dergelijke zaken bij de rechtbank.

Omslachtig, vinden zowel het OM als leerplichtvereniging Ingrado. ,,Eigenlijk is de tussenkomst van het OM doodzonde'', stelt Carry Roozemond, directeur-bestuurder van leerplichtvereniging Ingrado. ,,Het kost veel tijd en geld om die regels te handhaven, terwijl we precies weten waar het over gaat: ouders overtreden doelbewust de regels, zodat ze goedkoper of rustiger op vakantie kunnen.''

Goedkoper

Quote

Het zal voor ouders sneller zichtbaar worden dat luxe verzuim niet kan

Carry Roozemond, directeur-bestuurder

Om te kijken hoe het eenvoudiger kan, wil het OM een proef draaien. Het idee: leerplichtambtenaren zelf bestuurlijke boetes laten uitschrijven. Het voordeel is dat het luxe verzuim sneller en goedkoper wordt afgehandeld. Bovendien krijgen ouders geen aantekening meer in officiële justitiële documenten.

De leerplichtambtenaren juichen de proef toe. Ingrado vergelijkt de situatie met het aanbieden van afval: wie de vuilniszak of -bak te vroeg buitenzet, krijgt ook eerst een waarschuwing en dan een bon. Roozemond: ,,Het is een bewuste overtreding. Dat geldt vaak ook voor luxe verzuim. Ik verwacht dat de nieuwe aanpak een betere preventieve werking heeft. Het zal voor ouders sneller zichtbaar worden dat luxe verzuim niet kan.'' 

Ouders behouden de mogelijkheid om een boete aan te vechten. Dat hoeft echter niet meer tijdens een zitting bij de rechtbank, maar kan via een bezwaarschrift bij de gemeente.