Ook uit Europees onderzoek blijkt dat er weinig gezondheidsrisico's zitten aan sporten op kunstgras met rubberen korrels
Volledig scherm
Ook uit Europees onderzoek blijkt dat er weinig gezondheidsrisico's zitten aan sporten op kunstgras met rubberen korrels © ANP

Europees onderzoek: Geen grote risico's aan sporten op kunstgras

Er zitten geen grote gevaren aan voetballen op kunstgras met rubberen korrels. In navolging van het RIVM concludeert ook het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat de gezondheidsrisico's erg laag zijn.

Het ECHA concludeert dat er 'hoogstens een laag niveau van zorg' is over de blootstelling aan de korrels als het gaat om kanker. Ook is de hoeveelheid metaal die in de korrels zit erg laag. De waarden liggen onder de limieten die bijvoorbeeld zijn toegestaan in speelgoed. Wel kunnen de korrels voor lichte irritatie aan ogen en huid zorgen.

De instantie deed de afgelopen periode op verzoek van de Europese Commissie onderzoek naar het effect die de korrels op lange termijn hebben op de gezondheid. Zo zouden er kankerverwekkende stoffen in zitten. Het RIVM kwam eind vorig jaar al tot eenzelfde conclusie.

Onderzoek

De eventuele risico's van spelen op kunstgras kwamen vorig jaar aan het licht na een uitzending van Zembla. Na de uitzending van begin oktober meldden tientallen bezorgde sportclubs, stichtingen en gemeenten zich als deelnemer aan het vervolgonderzoek van het RIVM. Uiteindelijk zijn toen 100 kunstgrasvelden met rubberkorrels bestudeerd.

Veel sportclubs besloten de kunstgrasvelden met het zogeheten rubbergranulaat in de ban te doen. Dat gebeurde ondanks adviezen van het ministerie van VWS, het RIVM, de KNVB en de GGD om de velden ongemoeid te laten. 

Aanbevelingen

Het ECHA doet in het vandaag gepresenteerde rapport wel enkele aanbevelingen. Zo dienen leveranciers korrels aan te leveren waarin de waarden van schadelijke bestandsdelen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen en weekmakers zo laag mogelijk liggen. 

Ook zouden clubs die over dergelijke kunstgrasvelden beschikken de korrels op die stoffen moeten laten onderzoeken, om op die manier openheid van zaken te kunnen geven. Daarnaast wordt sporters aangeraden om na gebruik van de velden de basisregels voor hygiëne te hanteren.

Ventilatie

Eigenaren en gebruikers van indoor velden tenslotte moeten zorgen voor een goede ventilatie, omdat vluchtige organische bestanddelen van het granulaat tot oog- en huidirritaties kunnen leiden. 

Het ECHA stuurde zijn rapport vanmiddag naar de Europese Commissie. Die moet besluiten of het de aanbevelingen overneemt en voorstellen doet aan het Europese Parlement en de 28 lidstaten. Het agentschap zegt zijn evaluatie mogelijk aan te passen ‘zodra er nieuwe informatie beschikbaar is’.