Volledig scherm
Kunstgras wordt aangelegd op een sportveld. © Gerard Vrakking

Europees Parlement wil duidelijkheid over gezondheidsrisico's kunstgras

De circa 1800 van rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden in Nederland zijn opnieuw in opspraak. Zembla onthult vanavond dat de waterschappen de afgelopen tien jaar geen enkel onderzoek hebben gedaan naar de milieurisico’s. Leden van het Europese Parlement willen weten hoeveel zink, koper en kankerverwekkende Pak’s er in bodem en oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Hazekamp (Partij voor de dieren), Gerbrandy (D66) en Staes (Groenen) baseren hun vragen op een recente aangifte van milieudelicten door het Recycling Netwerk Benelux. Het RNB zegt dat de rubbersnippers van afgedankte autobanden verantwoordelijk zijn voor aanzienlijke emissies van zink naar bodem en grondwater. Het zou gaan om zeker 60 kilo zink per voetbalveld. In Nederland gaat het dan om meer dan 10.000 kilo per jaar. 

Dubbelzinnige adviezen

De Parlementsleden willen weten of de Europese Commissie van deze verontreiniging op de hoogte was en hoe dit past in haar streven de lozing van gevaarlijke stoffen te stoppen en de waterkwaliteit te verbeteren. De Commissie scherpte de eisen voor het gebruik van rubbergranulaat al aan na twee redelijk dubbelzinnige adviezen. Het RIVM noemde de gezondheidsrisico's vorig jaar 'praktisch verwaarloosbaar' maar adviseerde toch strengere normen. Het EU-agentschap voor chemicaliën stelde eerder dit jaar vast dat er 'weinig reden tot zorg' zou zijn, maar sloot tegelijkertijd de kans op kanker niet uit.

Zembla meldt vanavond dat de waterschappen tien jaar lang nalieten de gevolgen van het gebruik van de rubberkorrels te onderzoeken. Toch was dat een voorwaarde van toenmalig milieuminister Cramer om het granulaat in 2007 toe te staan. In de uitzending van Zembla zegt een deskundige na onderzoek van tien velden dat hij op sommige plekken op ernstige vervuiling met zware metalen zoals zink en kobalt stuitte. 'De concentratiegrens, waarboven potentiële ernstige risico's voor het ecosysteem of de mens kunnen optreden, wordt overschreden.'

Honderdduizend euro

Er zijn in Nederland ongeveer 1800 velden, voor hockey, voetbal en korfbal, met vermalen autobanden in de onderlaag. De kosten voor het opschonen van de vervuilde grond kunnen oplopen tot honderdduizend euro per veld.