Een promotieplechtigheid in Rotterdam. Voor zwangere vrouwen was het vaak extra stressen om hun onderzoek tijdig af te ronden. Dat is nu verleden tijd.
Volledig scherm
Een promotieplechtigheid in Rotterdam. Voor zwangere vrouwen was het vaak extra stressen om hun onderzoek tijdig af te ronden. Dat is nu verleden tijd. © Sanne Donders

Extra tijd voor zwangere promovenda

Zwangere promovendi krijgen zonder meer verlenging van hun promotietijd. Tot nu toe werd zo’n verlenging vaak geweigerd en moesten vrouwen tijdens hun zwangerschapsverlof of in hun vrije tijd hun onderzoek afronden.

Een promotie-onderzoek is meestal gekoppeld aan een subsidie die voor een bepaalde datum gebruikt moet zijn of een maximale termijn van vier jaar. Maar als een promovenda zwanger wordt, verliest ze zestien weken aan zwangerschapsverlof om aan haar onderzoek door te werken. Die zestien weken kwamen er aan het eind van de termijn niet altijd bij, ook al is dat in de cao wel afgesproken.

,,In de cao stond een bepaling dat universiteiten verlenging konden weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen en op die bepaling werd nogal eens een beroep gedaan”, weet Donald Pechler, directeur van vakbond VAWO. ,,Elk jaar kregen we daarvan wel een paar meldingen.”

Vragen

Rolf van Wegberg, voorzitter van Promovendinetwerk Nederland (PNN), herkent het probleem. ,,We kregen regelmatig vragen van vrouwen wat de consequenties voor hun onderzoek zijn als ze zwanger worden.” Andersom zijn universiteiten soms huiverig om jonge vrouwen voor een promotie aan te stellen. ,,Ik ken een voorbeeld van iemand aan wie in het sollicitatiegesprek werd gevraagd of ze in de komende vier jaar kinderen wilde krijgen. Soms wordt er ook meer omfloerst naar geïnformeerd.”

Meestal waren financiën de reden van universiteiten om verlenging van de promotie te weigeren. Als vrouwen die beslissing wilden aanvechten, moesten ze daarvoor naar de rechter. ,,Dat geeft veel stress.” In de praktijk deden veel vrouwen dat niet. ,,Ze wilden er geen energie in te steken tijdens de zwangerschap en besloten later een oplossing te zoeken.” Die kwam er dan op neer dat vrouwen in hun vrije tijd doorwerkten.

Geschrapt

Vanaf nu hoeft dat niet meer. De vakbonden en universiteiten hebben de bepaling in de nieuwe cao geschrapt. Pechler: ,,Als een vrouw zwanger wordt, hoeft dat geen belemmering te zijn voor haar promotie.” Ook Wegberg is blij dat de uitzonderingsgrond geschrapt is. “De volgende stap moet zijn dat ook subsidieverstrekkers rekening gaan houden met de gewerkte uren en niet met een vooraf vastgestelde einddatum, want dat is discriminerend.”