Volledig scherm
Vooral scholen die lesgeven aan asielkinderen zijn volgens de PO-Raad het slachtoffer van het nieuwe achterstandenbeleid van het kabinet. © De Jonge Angeliek

Fors minder geld naar asielzoekersscholen: ‘Dit is heel beroerd’

Vooral asielzoekersscholen zijn de dupe van het nieuwe achterstandenbeleid van het ministerie van Onderwijs. Het nieuwe systeem zorgt er volgens scholenkoepel PO-Raad voor dat met name de 43 basisscholen die onderwijs aan jonge asielzoekers aanbieden, miljoenen euro's mislopen.  

,,Dat betekent veel gedwongen ontslagen, grotere groepen, minder ondersteuning voor de leerlingen en op de langere termijn meer problemen in het reguliere onderwijs. We hebben berekend dat de ruim veertig asielzoekersscholen in totaal zes miljoen euro per jaar minder budget ontvangen. We vrezen dat niet elke school dit kan dragen en de kans is groot dat een aantal zelfs zal moeten sluiten’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. 

Den Besten roept het kabinet op geld vrij te maken om deze scholen te compenseren. ,,Het is belangrijk dat kinderen die nog geen Nederlands praten en vaak ook zijn getraumatiseerd, intensief worden begeleid op hun basisschool. Dat is niet alleen op korte, maar ook op langere termijn van groot belang voor onze maatschappij. Zij mogen niet het slachtoffer worden van de herverdeling van de budgetten.’’

Stevig balen

Arnoud Wever, bestuurder van basisschool De Fontein in Breda, baalt stevig van de nieuwe verdeelsleutel die na de zomervakantie ingaat. ,,Wij geven onder meer les aan buitenlandse kinderen, op dit moment vangen we 155 asielkinderen en nieuwkomers op. Tot nu toe waren er voor deze categorie leerlingen verschillende aanvullende middelen beschikbaar. Terecht, want het kost veel tijd om deze kinderen goed te begeleiden. Succesvol onderwijs betekent dat het noodzakelijk is om de klassen klein te houden. Laatst kregen we bijvoorbeeld een 10-jarig meisje uit Eritrea in de klas dat nog nooit een school had bezocht. Tja, dan moeten onze mensen flink aan de bak. Probleem van het nieuwe achterstandenbeleid is dat asielkinderen wel worden aangemerkt als achterstandsleerling, maar met een gemiddelde achterstandsscore in plaats van de huidige zware score. Dat betekent dat er per leerling minder geld beschikbaar is om achterstand weg te werken. Bij ons scheelt dat, schrik niet, vier ton per jaar. Dat is heel beroerd.’’

Quote

Onze school ontvangt 6 ton minder per jaar. Dat heeft grote gevolgen voor de begelei­ding van de asielkinde­ren. Er gaat zo veel expertise verloren

Arnoud Wever, Bestuurder basisschool De Fontein in Breda

De Fontein vangt al 25 jaar buitenlandse kinderen op. ,,We hebben veel expertise in huis, collega's hebben speciale opleidingen gevolgd om de asielkinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast hebben we kleinere groepen, dat moet nu ook op de schop. En ik moet binnen drie jaar zo'n zes fte's wegpoetsen. Heel zuur allemaal. De BV Nederland had ons nodig, nu doen wij een beroep op diezelfde BV Nederland. Ik mag toch hopen dat de politiek dit inziet en er alsnog extra geld vrijkomt om de juiste begeleiding overeind te houden.’’

Ook positief

Het nieuwe systeem pakt overigens niet voor elke school slecht uit. Sommige onderwijsinstellingen krijgen er juist meer geld bij. De PO-Raad beaamt dat ook en is blij dat de nieuwe regeling na jarenlang lobbywerk rond is. ,,Maar het mag niet zo zijn dat de regeling zo slecht uitpakt voor asielzoekersscholen.’’ Het oude systeem, dat in 2009 werd ingevoerd, berekende het risico op een onderwijsachterstand bij een leerling op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Al snel was duidelijk dat dat systeem niet goed werkte aangezien het opleidingsniveau van ouders omhoog ging, maar dit lang niet alles zei over de achterstandspositie van het kind.  Het nieuwe systeem gaat uit van berekeningen die het CBS uitvoert op basis van de meest actuele data. Dat zorgt voor een betere verdeling van de beschikbare middelen.

Reactie ministerie

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat de nieuwe manier om het geld voor onderwijsachterstanden te verdelen, een enorme verbetering is ten opzichte van hoe het was. ,,De regeling kan op breed draagvlak rekenen. Er zijn bij zo’n herverdeling altijd scholen die er op vooruit gaan en scholen die er op achteruit gaan. Daarom geven we scholen drie jaar om naar de nieuwe situatie toe te werken. We hebben overigens al wat aan het systeem gesleuteld om negatieve bijeffecten van deze nieuwe aanpak voor asielzoekerskinderen te verzachten.’’