Volledig scherm
© ANP XTRA

Geen leraar meer te vinden tijdens griepgolf

Voor een op de drie zieke leraren op de basisschool was de afgelopen twee weken geen vervanger te vinden. Schooldirecteuren hebben daardoor klassen naar huis moeten sturen. Steeds meer schoolbesturen zoeken manieren om het hoge ziekteverzuim in het onderwijs terug te dringen. 

Uit twee peilingen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1400 schooldirecteuren blijkt dat vervanging van leerkrachten een crime is nu de griepgolf is losgebarsten. Tachtig procent van de directeuren kreeg met zieke leraren te maken. Het tekort aan leraren laat zich daardoor extra hard voelen.

Gemiddeld waren per school 2,5 leerkracht vijf dagen lang afwezig, voornamelijk door ziekte. Voor een derde van de uitval was er geen oplossing, waardoor de kinderen naar huis moesten of een andere vorm van opvang kregen. In een derde van de gevallen kwam er een noodoplossing, zoals een directeur voor de klas. ,,Het is elke keer bingo. Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs onder leraren”, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

De vervanging van zieke leerkrachten bezorgt de schoolleiders al langer hoofdbrekens. ,,Het gaat steeds meer schuren en ik merk dat vooral op zondagmiddag. Dan word ik rond drie uur onrustig en dat duurt tot de volgende ochtend zeven uur:  als er maar geen zieke collega is die mij belt...’’, schrijft een directeur.

Oproep

De AVS roept schooldirecteuren deze week op helemaal geen vervanging te regelen voor zieke collega's. Zo wil ze de politiek, maar ook de hele samenleving, laten zien hoeveel energie het kost om de klassen draaiende te houden nu het lerarentekort groeit. ,,Ze kampen met allerlei dilemma’s. Leraren zijn er bijvoorbeeld wel eens niet, omdat ze een bijscholing hebben. Wat doe je dan? Laat je de leraar toch naar school komen of stuur je een klas naar huis als een collega zich ziek meldt? Maar ja, als je leerkrachten niet meer bijschoolt, gaat dat ook ten koste van de kwaliteit van het onderwijs”, stelt Van Haren.

Steeds meer schoolbesturen zoeken manieren om het ziekteverzuim te drukken. Het aantal basisscholen met een hoog ziekteverzuim groeit namelijk, stelt het Vervangingsfonds waarbij scholen zijn aangesloten voor advisering en ondersteuning van de bedrijfsgezondheidszorg. Terwijl het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van alle sectoren rond de 3,5 procent schommelt, is het verzuim op basisscholen gemiddeld 6 procent. Liefst 340 van de ruim duizend schoolbesturen kampt met een verzuim dat nog hoger ligt.

Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds wist de afgelopen jaren het ziekteverzuim bij tientallen besturen met een kleine 2 procent terug te dringen. Met goed verzuimbeleid en hulp voor schoolleiders bij de uitvoering. ,,Onder andere een goed gesprek werkt om ziekteverzuim tegen te gaan’’, zegt Herman van Liere, manager dienstverlening . ,,Als alle scholen hiermee aan de slag gaan, hoeven op jaarbasis 1500 voltijdbanen minder te worden vervangen. Het is geen oplossing voor het lerarentekort, maar draagt zeker bij.’’