Volledig scherm
© Getty Images

Geldnood frustreert hulp na verkrachting

De acute hulp aan slachtoffers van verkrachting en aanranding staat onder druk door een tekort aan geld. Het aantal slachtoffers dat zich meldt bij het Centrum Seksueel geweld stijgt hard, maar overheid en gemeenten steggelen over wie de zorg moet betalen.

Minister Sander Dekker wees recent een extra subsidie van twee miljoen euro af. Dat is des te opmerkelijker omdat vandaag de landelijke overheidscampagne ‘Wat kan mijn helpen’ start die vrouwen oproept zo snel mogelijk hulp in te schakelen na een verkrachting of andere vorm van seksueel geweld.

Er kloppen steeds meer slachtoffers aan bij deze instantie. In 2012 werd het eerste centrum geopend, zeven jaar later zijn er zestien en is er een landelijke dekking. In 2018 hebben zich 3250 slachtoffers gemeld bij het CSG, tegenover 2624 slachtoffers in 2017. Het centrum is 24 uur per dag bereikbaar voor acute slachtoffers en bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie en andere hulpverleners. 

Topje van de ijsberg

,,Deze cijfers laten zien dat steeds meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden’’, zegt Iva Bicanic, landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. ,,En dat dus steeds meer slachtoffers van seksueel geweld de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben als het net is gebeurd. Dat is mooi. Toch weten we dat dit slechts het topje van de ijsberg is. We moeten hard blijven werken om zoveel mogelijk mensen te bereiken.’’ 

Kwaliteit

De toename van het aantal hulpvragen heeft volgens Bicanic als gevolg dat er meer geld nodig is om kwalitatieve hulp overeind te houden. Voor 2020 heeft het centrum aan het ministerie van Justitie en Veiligheid 2 miljoen extra gevraagd. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft dit afgewezen en vindt dat het aan de gemeenten is om dit geld uit te trekken. ,,De kans is klein dat we de extra financiering via de gemeenten ontvangen, hun budget staat ook onder druk. Dat doet me veel verdriet want nu we eindelijk alle noodzakelijke hulp onder één dak hebben, mag het toch niet zo zijn dat we dit weer kwijtraken?’’

Bicanic staat achter de overheidscampagne die vandaag begint om slachtoffers van seksueel geweld te stimuleren sneller hulp te zoeken. ,,Natuurlijk, want het probleem is groot en hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe beter. Maar ik wil niet inleveren op kwaliteit.’’

Capaciteit

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) meldt dat er gesprekken zijn gevoerd met CSG, politie en Slachtofferhulp Nederland over de capaciteit om slachtoffers te helpen. ,,We hebben gekeken of deze instanties meer meldingen ook daadwerkelijk aankunnen. Dat is het geval, anders waren we de campagne ‘Wat kan mij helpen’ niet begonnen. Als we nou merken dat het te druk wordt, dan gaan we samen kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat iedereen snel wordt geholpen. Wachtlijsten zijn echt het laatste wat we willen. Ik laat slachtoffers niet in de kou staan.’’

Volledig scherm
Iva Bicanic. © Centrum Seksueel Geweld