Volledig scherm
© anp

Geschokte reacties op harde conclusies Fyra-debacle

UpdateHet rapport van de parlementaire enquetecommissie over het Fyra-debacle windt er geen doekjes om: bewindslieden in eerdere kabinetten hebben de Kamer ontijdig, onvolledig of onjuist geïnformeerd. Politieke partijen reageren geschokt op de conclusies.

Quote

Het is schokkend hoeveel steken zowel de NS als opeenvol­gen­de kabinetten hebben laten vallen

Betty de Boer, VVD

VVD: schokkend hoeveel steken NS en kabinetten hebben laten vallen
VVD-Kamerlid Betty de Boer: ,,Het rapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het belang van de reiziger en van de belastingbetaler is gewoon niet goed gediend. Het is schokkend hoeveel steken zowel de NS als opeenvolgende kabinetten hebben laten vallen.

,,Het rapport bevat bruikbare aanbevelingen om herhaling te voorkomen. Duidelijk is in elk geval dat er op tal van terreinen heel veel moet gebeuren.''

Quote

De NS heeft steken laten vallen, de treinbou­wer heeft niet geleverd, de inspectie was een papieren tijger en de politiek heeft dit laten gebeuren

Duco Hoogland, PvdA

PvdA: bijna alles wat mis kon gaan, is misgegaan
,,Financiële belangen hebben sinds 2002 centraal gestaan in het Fyra-dossier", zegt Duco Hoogland van de PvdA. ,,De reiziger had het nakijken. Bijna alles wat mis kon gaan, is misgegaan. De enquêtecommissie trekt stevige conclusies. De NS heeft steken laten vallen, de treinbouwer heeft niet geleverd, de inspectie was een papieren tijger en de politiek heeft dit laten gebeuren.

,,Bovendien is er tijdens het proces gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer geweest. Het is nu zaak om treinen voordat ze gaan rijden beter te controleren, om de relatie tussen NS, Prorail en de Staat fundamenteel te herzien en de inspectie actiever te laten optreden.''

Quote

Uiteinde­lijk resultaat van marktwer­king op het spoor: een regelrech­te financiële catastrofe. En de reiziger is slechter af

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks

GroenLinks: een regelrechte financiële catastrofe
,,Opeenvolgende bewindspersonen en NS- en KLM-bobo's hebben maar wat aangeklungeld", zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. ,,Tegen beter weten in is gekozen voor een vorm van marktwerking op het spoor en moest letterlijk tegen elke prijs een hogesnelheidslijn door NS/KLM geëxploiteerd worden. 
 
,,Het beeld doemt op dat niemand uiteindelijk het fijne wist van de technische eisen, de noodzakelijke afspraken met de Belgische partners en de exploitatie van een HSL. Uiteindelijk resultaat van marktwerking op het spoor: een regelrechte financiële catastrofe. En de reiziger is slechter af." 

,,Onderdeel van goed klimaatbeleid is een Europees netwerk van hoge snelheidstreinen als om schoon alternatief voor vervuilende korte afstandsvluchten. Mensen worden nu de auto of het vliegtuig ingejaagd omdat de trein naar Brussel nog steeds geen aantrekkelijke keuze is.''

Quote

Met het aanschaf­fen van de Fyra is 11 miljard euro in de plomp gegooid

Eric Smaling, SP

SP: één groot fiasco
,,Dit hele project was één groot fiasco, voor de treinreizigers, de politiek en de schatkist", zegt Eric Smaling van de SP. ,,Met het aanschaffen van de Fyra is 11 miljard euro in de plomp gegooid. Dit toont het failliet aan van marktwerking op het spoor. Staatssecretaris Mansveld verzamelt op deze manier wel erg veel gele kaarten. Daar kun je niet eeuwig mee in het veld blijven lopen." 

,,De Tweede Kamer is door verschillende opeenvolgende kabinetten op het verkeerde been gezet met selectieve, te florissante, onjuiste of misleidende informatie, blijkt uit het rapport. Het publieke belang is met het het vermarkten van het spoor volledig uit het oog verloren. Het spoor is een publieke voorziening die vraagt om publieke oplossingen. De politiek moet lessen trekken uit de conclusies van de enquêtecommissie.''

Quote

Het is overduide­lijk dat de belangen van de reiziger in hoge mate tekort zijn gedaan door fouten en verkeerde beslissin­gen van zowel de staat als de NS

Martijn van Helvert, CDA

CDA: belangen van de reiziger in hoge mate tekort gedaan
CDA-Kamerlid Martijn van Helvert: ,,Bij het bestuderen van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra dient zich een aantal bijzonder zorgelijke conclusies aan. Het is overduidelijk dat de belangen van de reiziger in hoge mate tekort zijn gedaan door fouten en verkeerde beslissingen van zowel de staat als de NS. De commissie velt harde politieke oordelen. Op verschillende momenten hadden betrokkenen een andere keuze kunnen en moeten maken." 

,,Naast de grote fouten rondom het aanlegbesluit, de concessieverlening, en de aanbesteding staat de enquetecommissie nadrukkelijk stil bij het ontbreken van alternatieven voor de reiziger. De reiziger stond en staat door het ontbreken van alternatieven in de kou, en dit had voorkomen moeten worden. Daarnaast stelt het rapport dat de Tweede Kamer op verschillende momenten onvolledig en onjuist is geinformeerd. Dit is een ernstige conclusie. Op deze en andere punten wil het CDA toelichting in een debat over het rapport, zowel van de enquêtecommissie, als van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.''

Quote

Iedere oplossing voor de reiziger bleef uit omdat verantwoor­de­lijk­he­den werden doorgescho­ven

Arie Slob, ChristenUnie
Quote

Het zou de staatsse­cre­ta­ris sieren als ze uit zichzelf opstapt vandaag

Barry Madlener, PVV

ChristenUnie: belang voor reiziger niet centraal
Arie Slob van de ChristenUnie: ,,Dit rapport laat goed zien dat bij zowel NS als de overheid het belang van de reiziger niet in alles centraal stond. Iedere oplossing voor de reiziger bleef uit omdat verantwoordelijkheden werden doorgeschoven, concludeert de onderzoekscommissie."

,,De commissie stelt daarnaast belangrijke, fundamentele vragen over marktwerking op het spoor. Deze vragen moet de politiek beantwoorden, waarbij voor de ChristenUnie het publieke belang van goed openbaar vervoer voorop staat en niet de maximale financiële opbrengst.''

PVV: staatssecretaris moet opstappen
,,Het rapport is een goede analyse van de enorme problemen op het spoor", zegt PVV-Kamerlid Barry Madlener. ,,Het zou de staatssecretaris sieren als ze uit zichzelf opstapt vandaag. Ik zie haar dit niet politiek overleven.''