Volledig scherm
Illustratie Ruben Oppenheimer Gedragsregels ouderen op school © Ruben Oppenheimer

Gij zult niet schelden op de leerkracht

Ouders die op hoge poten het klaslokaal binnenstormen, omdat ze een probleem hebben met de leraar. Het komt zo vaak voor, dat basisscholen een gedragsprotocol voor ouders opstellen.

Quote

We maken heel rare dingen mee. En het lijkt erger te worden

John van Veen, Jong Leren

Vrijwel elke basisschool heeft inmiddels gedragsregels voor ouders opgesteld, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. ,,Die geven een leraar handvatten en scheppen duidelijkheid'', verklaart voorzitter Petra van Haren. Zodra een ouder tijdens de les verontwaardigd een klaslokaal binnen rent om verhaal te halen over een probleem met zijn of haar kind, kan een leraar zeggen daar graag na schooltijd over door te praten. Van Haren: ,,Dan is dat een standaardregel en hoeft de leraar zichzelf niet te verdedigen. Zo doet de school dat gewoon.''

In de protocollen staat omschreven wat de basisscholen scharen onder de noemer ongewenst en dus verboden gedrag: vloeken en schelden, bedreigen, discrimineren of leraren aanspreken in het bijzijn van leerlingen of andere ouders en met 'een zeer negatieve gesprekshouding de leerkracht van zijn of haar gedachtegang op de hoogte brengen'. Ouders moeten akkoord gaan met de regels als ze hun kind op die betreffende school willen hebben. Als ze desondanks de grenzen overschrijden, volgt een officiële waarschuwing en in het uiterste geval zelfs aangifte.

,,We maken heel rare dingen mee'', zegt John van Veen van de stichting Jong Leren, waaronder 29 basisscholen in Noord-Holland vallen. ,,En het lijkt of het de laatste jaren erger is geworden.''

Juist als die ouders op een onverwacht moment hun problemen uiten, hebben leraren het gevoel met de rug tegen de muur te staan. ,,Als leraar ben je geneigd dienstbaar te zijn. Je bent bang dat het ten koste gaat van een kind als je niet doet wat de ouders zeggen'', vertelt Annelies van der Vlist, intern begeleider op christelijke basisschool De Hoeksteen in het Gelderse Well. Uit onderzoek blijkt echter dat de leerresultaten verbeteren als leraar en ouders op één lijn zitten.

Wonderen

Een gesprek kan wonderen verrichten. Zeker als dat aan het begin van het schooljaar met alle ouders plaatsvindt, merkt Peter de Vries van onderwijsadviesbureau CPS. Hij doet onderzoek naar het effect van dergelijke startgesprekken, waarin leraar en ouders kennismaken en afspraken maken over hoe ze de rest van het schooljaar met elkaar omgaan. De Vries: ,,Als ze een relatie opbouwen, is een groot deel van het gezeur weg.''

Ook op De Hoeksteen proberen leraren zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met de ouders. Want al pratende blijkt vaak dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij is opgediend. Van der Vlist: ,,Mails komen vaak verkeerd over. In een gesprek blijkt dat ouders het helemaal niet zo bedoelden. Bovendien kan de ouder dan eerst aan de leerkracht vragen wat er is gebeurd.''

Pabo

Dat scholen grenzen stellen, is terecht, vindt ouderorganisatie Ouders & Onderwijs. Maar de scholen kunnen zelf nog het nodige verbeteren in hun communicatie met ouders. ,,Leraren schieten te snel in de verdediging. Ze moeten beter hun mannetje leren staan en durven uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes maken'', vindt directeur Peter Hulsen. ,,Vroeger behoorden leraren tot de notabelen van het dorp; nu eisen ouders meer. Dat vinden ze lastig en daarmee leren ze op de pabo onvoldoende om te gaan.''

Ook onderwijsadviseur De Vries stelt dat het probleem deels bij de scholen zelf ligt. Die proberen de ouders tevreden te houden, waardoor deze meer dan ooit consument zijn geworden. ,,Ouders raken erg gestrest als de prestaties van hun kinderen tegenvallen en gaan dan verhaal halen bij de leraar. ,,Maar scholen weten niet hoe ze met mondige ouders moeten omgaan en lossen dat op een ouderwetse manier op met een protocol. Het is een schijnoplossing om gedrag te beheersen.''

  1. Moeder vermoorde Romy (14) naar Den Haag om hogere straffen: ‘Vraag me af of het zin heeft’

    Moeder vermoorde Romy (14) naar Den Haag om hogere straffen: ‘Vraag me af of het zin heeft’

    De ouders van de vermoorde kinderen Savannah, Romy en Nick gaan begin september naar de Tweede Kamer om hogere straffen voor minderjarige daders af te dwingen. De nabestaanden gaan voorafgaand aan het debat over jeugdstrafrecht persoonlijk in gesprek met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en overhandigen hierbij de 72.000 handtekeningen die ze de afgelopen weken verzameld hebben. ,,Maar ik vraag mij af of het allemaal wel zin heeft.”
  2. Politie sluit onderzoek Arjen Kamphuis: ‘Het was een kajak-ongeluk’

    Politie sluit onderzoek Arjen Kamphuis: ‘Het was een ka­jak-ongeluk’

    Een jaar na de vermissing van ICT-expert Arjen Kamphuis staakt de Noorse politie haar onderzoek. De politie ter plekke gaat uit van een kano-ongeluk als meest reëel scenario voor de verdwijning. Een van de grote mysteries in de zaak lijkt wel opgelost: Kamphuis’ telefoon en computer werden na zijn verdwijning meegenomen door twee truckers, zo blijkt nu. Daardoor maakte de simkaart van Kamphuis later contact met een telefoontoren in het zuiden.