Volledig scherm
Een huis in Laren dat ook als set diende voor Gooische vrouwen. © Desiree Schippers

Goed gevoel over je gezondheid blijkt toch te koop

OnderzoekGeld maakt niet gelukkig, maar rijke mensen voelen zich wel veel vaker gezond. Van de gemiddelde villawijkbewoner is 62 procent uitermate content met zijn of haar fitheid, maar binnen huishoudens in zogenaamde achterstandswijken daalt het gevoel van tevredenheid over de eigen gezondheid naar 28 procent.

Bijna de helft van de volwassen Nederlanders geeft zijn eigen gezondheid uiteindelijk het cijfer 8 of hoger, blijkt uit een onderzoek onder bijna 8.500 mensen dat vandaag verschijnt. Andersom blijkt verder dat arme mensen sneller zeer ontevreden zijn over hun fysieke gesteldheid, terwijl ze er helemaal niet slecht aan toe hoeven te zijn.

Gemiddeld geeft bijna 1 op de 10 Nederlanders zichzelf een vier of lager, maar binnen doelgroepen met weinig welvaart ligt de onvrede duidelijk hoger (tot 15%). Opvallend hierbij is dat deze conclusie zowel voor jonge als oudere huishoudens geldt, toont een analyse van de resultaten door Whooz aan. Dit onderzoekbedrijf verdeelt onze huishoudens onder in 14 doelgroepen.

Opmerkelijk

Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, noemt de uitkomsten opmerkelijk. ,,Op dit moment is de gezondheid al scheef verdeeld in Nederland. Het verder verhogen van premies of het eigen risico zal deze kloof alleen maar vergroten, waardoor gezondheid dus verwordt tot iets wat alleen de rijkere Nederlanders zich lijken te kunnen veroorloven.”

In de top 10 van gemeenten waarvan de burgers het meest tevreden zijn over hun gezondheid staan welvarende plaatsen als Laren, Bloemendaal en Blaricum. Bij de gemeenten met het laagste percentage tevreden burgers zijn met name grote steden als Rotterdam en Den Haag terug te vinden.

Quote

Op dit moment is de gezondheid al scheef verdeeld in Nederland

Amsterdam scoort bovengemiddeld

Opvallend genoeg scoort Amsterdam juist bovengemiddeld. Dit komt volgens de onderzoekers door de aanwezigheid van een relatief grote groep hoog opgeleide professionals tussen de 25 en 45 jaar oud. ,,Mensen die actief met hun carrière bezig zijn, maar aan de andere kant ook zeer bewust in het leven staan.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigde eerder dat de levensverwachting van mensen lager is naarmate het inkomen lager is. Ernstig overgewicht komt bij personen met kans op armoede vaker voor (15 procent) dan bij inkomens boven de lage inkomensgrens (10 procent). Hetzelfde geldt voor veel roken.

Mannen met een laag inkomen die nu 65 jaar oud zijn hebben volgens verwachting gemiddeld nog bijna 18 levensjaren voor de boeg en bij mannen met een hoger inkomen gaat het om 19 jaar. Bij 65-jarige vrouwen is de levensverwachting voor de lage inkomens bijna 23 jaar en voor de hogere inkomens bijna 24 jaar.