Volledig scherm
Flessen met de onkruidbestrijder Roundup. © REUTERS

Greenpeace: Illegale middelen tegen onkruid aangeboden via Marktplaats

Milieu-organisaties Greenpeace en NL Gifvrij signaleren dat er illegale onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat, van onder meer het merk Roundup, via Marktplaats online te koop worden aangeboden.  Greenpeace eist van de politiek een totaalverbod op het middel glyfosaat en roept Marktplaats op om alle producten met de stof van de website te verbannen.

Het middel glyfosaat zelf is niet verboden maar sommige producten die het middel bevatten wel. Volgens Greenpeace is het middel gevaarlijk en roept daarom minister Carola Schouten van Landbouw op om het volledig te verbieden. Op Europees niveau wordt maandag besloten of glyfosaat nog vijf jaar op de Europese markt mag blijven.

Glyfosaat legaal

Marktplaats zegt zich te houden aan de wet door het legale glyfosaat toe te staan, maar zegt ook te letten op de verkoop van illegale middelen op de website. ,,Bij iedere advertentie zit een meldknop, zodra er een melding binnenkomt controleren wij die via lijsten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Als blijkt dat een product illegaal is, wordt dit verwijderd", aldus een woordvoerder van de online winkel. 

Ook de NVWA zegt dergelijke meldingen te onderzoeken. Wel is het volgens een woordvoerder van de autoriteit ,,lastig te achterhalen wat er allemaal online wordt verkocht en waar het vandaan komt". In mei namen inspecteurs van de NVWA bijna 200 liter onkruidbestrijdingsmiddelen in beslag. Aanleiding voor dat onderzoek waren ook advertenties op Marktplaats.

Omstreden

Glyfosaat is al een tijd omstreden. Uit onderzoek door internationale wetenschappers, aangevoerd door de Wageningen Universiteit, blijkt dat in 45 procent van 300 bodemmonsters, genomen in 10 Europese landen, glyfosaat voorkomt. Via de lucht en oppervlaktewater kan dat uiteindelijk in mensen terechtkomen. Een eerder onderzoek, uit 2014, toonde glyfosaat aan in 44 procent van de 180 urinemonsters, van burgers uit 18 Europese landen.

Andere onderzoeken zijn minder eenduidig. Dat het product schadelijk is staat vast, maar over de vraag of het ook kankerverwekkend is spreken deskundigen elkaar tegen. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO glyfosaat er eerder van verdacht kanker te veroorzaken, blijkt uit een grootschalige studie onder 54.000 boeren, die jarenlang Roundup op hun akkers spoten, dat de stof niet carcinogeen is.

De producent van Roundup, een van de bekendste glyfosaathoudende onkruidverdelgers, Monsanto voert al jaren een lobby om zijn product op de markt te houden. Uit Amerikaanse processtukken bleek dat het bedrijf ook wetenschappers beïnvloedde en belangrijke passages in de adviezen van twee Europese agentschappen zelf schreef. Meer dan één miljoen EU-burgers hebben inmiddels een burgerinitiatief ondertekend om glyfosaat te verbieden.