Volledig scherm
Door het lerarentekort moesten de twee groepen 8 van basisschool De Dijck door als één grote klas van 36 leerlingen. Een paar weken geleden kreeg juf Dorathea er nog vijf uit een andere klas bij en stond ze voor 41 kinderen. © Arie Kievit

Groeiende kritiek op klassen met 40 leerlingen door verdelen

plofklasBasisscholen hebben dit jaar al ruim drieduizend keer klassen moeten verdelen, waardoor leraren soms voor veertig leerlingen staan. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. De kritiek zwelt aan. ‘Dit is puur oppassen en heeft niets meer met goed onderwijs te maken.’

Het is kiezen tussen twee kwaden voor basisschooldirecteuren: sturen ze een klas naar huis of verdelen ze de kinderen over andere groepen als er geen invaller te vinden is? Sinds januari zijn al ruim drieduizend keer klassen op die manier verdeeld. Dat blijkt uit cijfers van Lerarentekortisnu.nl, waar leerkrachten problemen door het groeiende lerarentekort kunnen melden. De cijfers geven een indicatie, maar de werkelijke aantallen kunnen hoger liggen omdat niet per se alles wordt gemeld.

Quote

Door het lerarente­kort moeten schooldi­rec­teu­ren vaker opvangkeu­zes maken die weinig met onderwijs van doen hebben. Dat tast de kwaliteit aan

Petra van Haren, Voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders

Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere groepen als grote last. Ze passen veelal maar net in hun lokaal, moeten vijf kinderen extra bezighouden (vaak bovenop hun eigen klas met 30 of meer leerlingen) en de nieuwe gezichten veroorzaken onrust. ,,Door het lerarentekort moeten schooldirecteuren vaker opvangkeuzes maken die weinig met onderwijs van doen hebben. Dat tast de kwaliteit aan,’’ constateert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Ze willen de ouders niet met problemen opzadelen als een leerkracht ziek is, maar kunnen ook geen invaller vinden.

Kostbaar

Quote

Scholen doen het vooral om ouders tegemoet te komen, maar een kind leert zo’n dag vaak niets en het leidt ook nog tot onrust voor de klas

Brenda Benne-Saleh, Woordvoerder PO in Actie

Onderwijshoogleraar Jan van Tartwijk van de Universiteit Utrecht stelt dat op zulke lesdagen veel kostbare tijd verloren gaat. ,,Verdeling van leerlingen geeft onrust, veroorzaakt een minder veilige omgeving voor de kinderen. Dat leidt allemaal af, waardoor minder tijd overblijft om iets te leren.’’

Ook PO in Actie noemt het ‘geen oplossing’. ,,Scholen doen het vooral om ouders tegemoet te komen, maar een kind leert zo’n dag vaak niets en het leidt ook nog tot onrust voor de klas. Ze raken sneller geïrriteerd als ze als haringen in een ton zitten,’’ zegt woordvoerder Brenda Benne-Saleh.

Op basisschool De Dijck leidde de klassenverdeling ertoe dat juf Dorathea Linsen twee weken geleden een groep met 41 leerlingen had, zelf heeft ze er door het lerarentekort al 36 in groep 8. ,,Ze pasten niet ons lokaal erbij, dus ze zaten in de aula. Die kinderen komen op zo’n moment zoveel tekort. Ik heb geen tijd om aandacht aan ze te besteden,’’ erkent Linsen.

Lees ook: Het dictee moet juf Dorathea in de deuropening oplezen