Volledig scherm
© Thinkstock

Groningers klagen het meest over geluidsoverlast

Het is een bron van ergenis en leidt tot veel klachten: geluidsoverlast. In het eerste half jaar van 2015 zijn in Nederland ruim 50.000 meldingen gedaan van herrie in de buurt. Mensen uit Groningen klagen het meest. Sinds 2012 (4.173 meldingen) is het aantal klachten daar met een kwart toegenomen tot 5.353 in de eerste helft van dit jaar.

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus door middel van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) heeft opgevraagd bij de politie. In Nederland kwamen in de eerste helft van 2015 per 10.000 inwoners 32,2 meldingen van geluidsoverlast binnen bij de politie. In de steden Groningen en Leeuwarden is dat bijna drie keer zoveel, respectievelijk 81,9 en 81,7 meldingen per 10.000 inwoners. 

Het aantal meldingen in Nederland is de afgelopen drie jaar redelijk stabiel gebleven. Ongeveer zes tot zeven procent van de klachten gaan over geluidsoverlast bij horeca. Een kleine twee procent van de mensen klaagt over herrie van evenementen.

Steden
Opvallend is dat er in Amsterdam amper werd geklaagd over evenementen: in de eerste helft van 2015 kwamen er in totaal zes meldingen binnen. Het aantal meldingen over geluidsoverlast van evenementen neemt ook nog eens iets af in de stad: in 2012 kwamen er nog 22 meldingen binnen, in 2013 waren dat er 16 en in het afgelopen jaar 15. 

Sowieso wordt in de grote steden relatief weinig geklaagd over evenementen. In Den Haag kwam, net als in Amsterdam, zo ongeveer 1 melding per 100.000 inwoners. Dat is vijf keer minder dan het landelijk gemiddelde. In Rotterdam waren het er iets meer, namelijk 0,3. Van de vier grote steden scoort alleen Utrecht in deze categorie boven het landelijk gemiddelde van 0,5 meldingen per 10.000 inwoners. Hier kwam in de eerste helft van 2015 op elke 10.000 inwoners één melding over geluidsoverlast van evenementen bij de politie. 

Verklaring
De politie vindt het lastig een verklaring te geven voor de verschillen in het aantal meldingen. Niet alleen het aantal decibel speelt namelijk een rol: ook het soort geluid en de context waarin iemand het geluid hoort. Iemand die zich moet concentreren ergert zich eerder aan geluid dan iemand die vrij is. En als je toch al ruzie hebt met die ene buurman zal ieder geluidje irritatie oproepen. 

In een artikel in Psychologie Magazine uit 2012 laat de politie wel weten te vermoeden dat inwoners van grote steden relatief minder vaak geluidsoverlast melden omdat zij meer gewend zijn aan harde omgevingsgeluiden.