Haagse Imam Fawaz Jneid: ‘Gebiedsverbod is censuur’

VideoHet gebiedsverbod voor twee Haagse wijken voor de omstreden salafistische prediker Fawaz Jneid (53) komt neer op ‘censuur’. ,,De vrijheid van meningsuiting wordt hier met voeten getreden”, vindt zijn advocaat.

De imam stond vandaag voor de Raad van State in Den Haag tegenover het ministerie van Justitie en Veiligheid. De minister legde hem afgelopen zomer een gebiedsverbod op voor de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag. Het ministerie en de gemeente Den Haag vinden dat ‘het verspreiden van de jihadistische boodschap van de imam het plegen van terrorisme kan bevorderen’. Het ministerie wil daarom niet dat Jneid nog langer in de twee ‘kwetsbare wijken’ kan preken: hij runde er een boekhandel annex moskee. De overheid overwoog hem zelfs een enkelband te laten dragen.

,,We willen niet zijn mening verbieden, wel voorkomen dat hij mensen ‘bewerkt’ in deze kwetsbare wijken”, stelde de landsadvocaat. ,,Als een jongere aan hem vraagt of hij toestemming van zijn ouders nodig heeft om op jihad te gaan, antwoordt hij: ‘dat het aan God is’.” De aanhang van de imam bevindt zich voor een flink deel in de Schilderswijk en Transvaal.

Volledig scherm
Fawaz Jneid bij de Raad van State. © ANP

'Vreedzame boodschap'

Jneid ontkent dat hij mensen heeft opgezet naar Syrië te gaan. Hij verkondigt, stelt hij, ‘een vreedzame boodschap’. Volgens zijn advocaat mag een gebiedsverbod onder deze wet (de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, red.) alleen worden opgelegd als er sprake is van ‘terroristische gedragingen of die daar toe kunnen leiden’. ,,En dat is hier zeker niet het geval. Een minister mag geen preventieve maatregelen opleggen die iemand beperken bij het uitdragen van zijn vermeend schadelijke boodschap.” Censuur dus, vinden Jneid en zijn advocaat.

'Subtiele gedragsbeïnvloeding'

Geen sprake van, vindt de landsadvocaat. De imam mag zijn boodschap vertolken, bijvoorbeeld op Facebook, alleen niet face to face in deze twee wijken. ,,Er is ook sprake van een façade-politiek bij de imam. Je kunt niet precies zeggen dat zijn uitspraken bij die en die persoon hebben geleid tot een terroristische activiteit, het is subtiele gedragsbeïnvloeding.”

De Raad van State spreekt van ‘een lastige materie, met een hoog niveau van abstractie’. Ze doet over zes weken uitspraak.