Volledig scherm
Beeld van de Spoorzone in Delft. Dit project heeft de gemeente in grote financiële problemen gebracht. © archieffoto AD

Harde bezuinigingen reddingsboei voor Delft

Delft gaat keihard bezuinigen om uit de crisis te komen. Het stadsbestuur is er inmiddels van doordrongen dat hulp van anderen uitblijft en dat de gemeente dus zelf de broekriem moet aanhalen. 'Maatregelen die de gewone Delftenaar ook zal voelen'.

Quote

De koers van het stadsbe­stuur is op niets uitgelopen. Nu is de enige mogelijke oplossing nog om te bezuinigen

David van Dis, CDA

Tot nu toe richtte het college van b en w al zijn pijlen op redding door anderen. Zo werd gehoopt dat Delft de kosten voor de Spoortunnel over een langere periode kan afbetalen. Inmiddels is duidelijk dat het rijk hier niet mee akkoord gaat.

Dat Delft niet langer kan wegkomen met het kijken naar anderen is deze week weer onderstreept door een brief van de provincie Zuid-Holland waarin de gemeente met klem wordt opgeroepen eindelijk weer een sluitende begroting te presenteren. Daarbij mag de boel niet worden opgepoetst met incidentele inkomsten. Ook werd nog eens gesteld dat de voorgaande begroting van Delft van onvoldoende kwaliteit is en niet wordt goedgekeurd.

Inzicht
,,Het is duidelijk dat Delft het probleem niet kan oplossen door het geld elders te halen,'' zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Dat betekent dat je alleen financieel gezond kan worden door ook te snijden in je uitgavenpatroon. Gelukkig is dat inzicht nu ook in Delft ontstaan. We zijn als provincie inmiddels tevreden hoe de gesprekken over de nieuwe begroting verlopen.''

De woordvoerder wil niet ingaan op de aard van de te nemen maatregelen. Het Delftse stadsbestuur houdt zich ook nog op de vlakte. ,,Wij presenteren half september de begroting, voor die tijd doen we geen mededeling,'' laat een woordvoerster weten.

Eerder liet wethouder Hekker (Financiën, D66) al doorschemeren dat er geen heilige huisjes meer zijn. Volgens haar gold dat niet alleen voor bezuinigingen, maar is het ook denkbaar dat de ozb in de toekomst nog verder wordt verhoogd.

Fractieleider Huub Halsema van de grootste partij D66 erkent dat harde bezuinigingen onontkoombaar zijn. ,,Ik weet niet welke keuzes het college gaat maken, maar de gevolgen zullen vast voor iedereen merkbaar zijn.'' Halsema hoopt zelf dat het onderwijs in de stad wordt ontzien. ,,Maar ik kan op voorhand niets uitsluiten.''

Ook oppositiepartij CDA gaat er vanuit dat er de komende jaren klappen vallen. ,,De koers van het stadsbestuur is op niets uitgelopen. Nu is de enige mogelijke oplossing nog om te bezuinigen,'' stelt fractievoorzitter David van Dis.

Grootste oppositiepartij Onafhankelijk Delft pleit al tijden voor het aanvragen van een artikel 12-status, waarbij Delft onder curatele komt te staan van het rijk. De procedure hiervoor is inmiddels door het stadsbestuur in gang gezet.

Reageren? hc.lezers@ad.nl