Volledig scherm
Een docent geeft aanwijzingen tijdens een zwemles voor kinderen in een zwembad voor het behalen van de Nationale Zwemdiploma. © ANP XTRA

Hesje verkleint risico tijdens zwemles

Verscherpte afspraken tussen basisscholen en zwembaden moeten incidenten tijdens het schoolzwemmen voorkomen. Het zwembad en de school spreken af wanneer de kinderen aan elkaar worden overgedragen. Bij het vrijzwemmen moeten leerlingen die nog niet goed kunnen zwemmen een gekleurd hesje dragen.

Quote

We hebben niet de illusie dat hiermee alle ongelukken worden voorkomen

André de Jeu

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het ruim 10 jaar oude Protocol Schoolzwemmen tegen het licht gehouden en aangescherpt. In het nieuwe schooljaar moeten de nieuwe afspraken ingaan. 

Na het dodelijke ongeval van de 9-jarige Salam tijdens een schoolzwemles in Rhenen willen basisscholen en zwembaden alles doen om nieuwe incidenten te voorkomen. ,,We hebben niet de illusie dat hiermee alle ongelukken worden voorkomen. Maar de rechter verweet het zwembadpersoneel gewoontegedrag. Dat hopen we in de toekomst te voorkomen'', verklaart directeur André de Jeu.

Conflict

De verdrinking van Salam leidde tot een juridisch conflict over de vraag wie verantwoordelijk was voor haar overlijden. Twee leerkrachten en drie zwembadmedewerkers stonden voor de rechter, maar wezen naar elkaar. De leraren verklaren dat het meisje tijdens het vrijzwemmen naar het grote bad is geglipt zonder dat iemand het door had. De zwembadmedewerkers stellen echter dat de leerling tijdens het douchen naar het diepe water is gelopen. 

Het nieuwe protocol moet duidelijk maken wie wanneer verantwoordelijk is tijdens het schoolzwemmen. Nu staat expliciet vermeld dat leraren tijdens de lessen mogen ingrijpen als ze de situatie onveilig vinden. Ook moet er een duidelijke overdracht zijn tussen leraar en zwembadmedewerker. Voor elke zwemles moet een groepsleerkracht alle bijzonderheden, bijvoorbeeld als een kind de taal niet goed spreekt of iets mankeert, met de badmeester of -juf bespreken en schriftelijk vastleggen. Jaarlijks moeten de afspraken met alle personeelsleden van de school en het zwembad worden doorgenomen en waar nodig verbeterd. 

Veel scherper

Quote

Je kunt een streep trekken tussen de douche en de kleedkamer, maar ook tussen de douche en het bad. Dat moet volstrekt duidelijk zijn

Roger van Meer

Hoewel betrokkenen vanuit het onderwijs en de zwembaden blij zijn met elke poging om de veiligheid van kinderen te garanderen, gaan de nieuwe afspraken hen niet ver genoeg. ,,Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de overdracht van de leerlingen aan de zwembadmedewerker is. Dat moet veel scherper'', vindt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Daar sluit Roger van Meer, commercieel-directeur van Optisport, zich bij aan. ,,Je kunt een streep trekken tussen de douche en de kleedkamer, maar ook tussen de douche en het bad. Dat moet volstrekt duidelijk zijn. Wij vinden dat er nu nog te veel punten in staan die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.''

De Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) kent de kritiek. Ze heeft alle leden gevraagd feedback op de afspraken te geven. ,,De afspraken moeten vooral zo duidelijk mogelijk zijn, zodat er geen lucht tussen kan zitten'', aldus voorzitter Teun van Etten. 

Helderder

De VSG wil echter ruimte houden voor scholen en zwembaden om zelf afspraken te maken die bij de lokale situatie passen. ,,Wij hebben het moment van overdracht verduidelijkt en vanwege de lokale gebruiken is er ruimte geboden aan de partijen om dit verder in te vullen'', verklaart advocaat Werner Altenaar, van Marxman Advocaten, die het protocol heeft herzien. De VSG benadrukt dat alle opmerkingen welkom zijn en de afspraken waar nodig verder worden aangescherpt. 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) denkt dat de nieuwe afspraken tragische incidenten kunnen voorkomen. ,,Dit maakt veel helderder wie wanneer verantwoordelijk is. Als je weet dat je verantwoordelijk bent, neem je die verantwoordelijkheid ook,'' verklaart voorzitter Petra van Haren. Bovendien moet het protocol elk jaar opnieuw op tafel komen met alle leraren en zwembadmedewerkers. Van Haren: ,,Daar moet de schoolleider voor zorgen. Dan kan niemand meer zeggen: dat wist ik niet.''