Het hoge woord is eruit: Vlissingen was de grootste slavenstad van ons land

Als Amsterdam een nationaal slavernijmuseum krijgt, dan moet Zeeland daar op zijn minst bij aanhaken. Nergens anders kom je zo dicht bij de gruwelijkheden die zich aan boord van de schepen tussen Afrika en Amerika hebben afgespeeld, dan als je de journalen van Zeeuwse slavenhalers in het Zeeuws Archief leest.