Volledig scherm
Foto ter illustratie. Een verkeersboete van het Centraal Justitieel Incassobureau. © ANP

‘Hoger beroep tegen verkeersboete loont, maar kost veel tijd en energie’

Het aantal mensen dat in hoger beroep gaat tegen verkeersboetes neemt de laatste jaren toe. Het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt overspoeld met bezwaren. ,,Wij zien dat een goed voorbereid bezwaar bij het Hof loont. Kantonrechters wijzen eerdere bezwaren vaak ongefundeerd af omdat ze er geen zin in hebben”, zegt Clemens Meerts, jurist en auteur van het boek Bekeurd. Wat nu?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden is de enige instantie in Nederland waar dit soort hoger beroepen in zogeheten ‘Mulderzaken’ behandeld worden. In 2015 stonden er 4776 beroepszaken op de rol. In 2016 waren dat er 7107 en weer een jaar later 8292, zo berichtte deze krant vanochtend. Het merendeel van de beroepen gaat over overschrijdingen van de maximumsnelheid, het niet stoppen voor rood licht, parkeerboetes en onverzekerd rijden.

Meerts, directeur van een rechtspraktijk dat van bezwaar maken tegen verkeersboetes een specialiteit heeft gemaakt, herkent de trend van het toegenomen aantal zaken. ,,Mogelijk heeft het te maken met de mondigheid van de burger, die de juiste juridische paden steeds beter weet te bewandelen. Maar wat wij vooral merken, is dat meer tijd en aandacht voor dit soort zaken loont.’’

Aandacht

Quote

Wij merken dat veel kantonrech­ters weinig aandacht besteden aan dit soort zaken, alsof ze er geen zin in hebben

Jurist Clemens Meerts

Zijn bureau - dat claimt claimt een op de drie bekeuringen bij justitie onderuit te halen - steekt sinds enige tijd meer aandacht aan dit soort zaken. ,,Omdat we toch veel gebreken zien bij kantonrechters.’’  De rechtbank is het eerste station als een bezwaar tegen een boete door de officier van justitie wordt afgewezen.

De jurist heeft het gevoel dat veel kantonrechters de zaken - toch kleine zaken - te min vinden. ,,Ze gaan slecht in op hetgeen je aandraagt. Ze geven geen inhoudelijk antwoord. Ze hebben er te weinig aandacht voor, alsof ze er geen zin in hebben. Terwijl je bij dit soort zaken er echt in moet duiken. Je moet onderzoek doen. Dat is ook het leuke.’’

Volgens Meerts (42) loont het daarom om bezwaar te maken tegen verkeersboetes en uitspraken van de kantonrechter. ,,Niet zozeer bij snelheidsovertredingen. Daarin zijn politie en justitie zorgvuldiger. De apparatuur is tegenwoordig goed geijkt, vroeger was dat anders. Het zijn vooral de overtredingen die zijn waargenomen door de verbalisant - en niet door apparatuur - waarop kansen liggen.’’

Lees door onder het kader.

Procedures
Als je schriftelijk in beroep wil gaan tegen een verkeersboete, moet je een bezwaarschrift sturen naar Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dat is een brief waarin je duidelijk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats vermeld. Ook meld je de reden waarom je het niet eens bent met je bekeuring (liefst aangevuld met bewijsmateriaal), je IBAN, de datum waarop je het bezwaarschrift ondertekent en je handtekening. Een kopie van de boete of proces verbaal moet zijn bijgevoegd. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de boete via het CJIB zijn opgestuurd. Je hoeft de boete nog niet te betalen.

Als de officier van justitie besluit dat je toch de boete moet betalen en je bent het daar niet mee eens, kun je in beroep gaan bij de kantonrechter. Je hebt daarvoor weer zes weken de tijd. Je moet dan wel de boete en administratiekosten betalen voordat het beroepsschrift in behandeling wordt genomen.

Bij afwijzing door de kantonrechter heb je weer zes weken de tijd om in beroep te gaan bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Goed onderzoek

Volledig scherm
Mr. drs. Clemens Meerts. © meertsrechtspraktijk.nl

Hij noemt een agent die niet goed keek als voorbeeld. Een verkeersbord dat wel of niet aanwezig is. Parkeerlijnen die wel of niet voldoende zichtbaar zijn. ,,We kunnen snel zien of een bezwaar hout snijdt of niet. In het eerste geval adviseer ik mensen altijd goed feitelijk onderzoek te doen om hun verhaal goed te hebben. Vaak denken mensen daar te gemakkelijk over. Dan denken ze: ‘Het komt wel goed’, en leveren ze een onduidelijke getuigenverklaring aan op een vodje. Dan moeten we hen daarin echt terechtwijzen. Je moet achter die getuigen aangaan, hun verhaal goed op papier zetten. Datum en tijd erbij.’’

Daarnaast stelt hij dat mensen de procedures juist moeten volgen. ,,Voldoe aan de termijnen om bezwaar te maken. Dat betekent ook dat als je bezwaar maakt bij de rechtbank, je de boete alvast betaalt. Daar gaat het vaak mis. Mensen kunnen dan ook koppig zijn, maar als je dat niet hebt gedaan, verklaart de rechter de zaak niet ontvankelijk.’’

Tot slot moeten mensen over enige uithoudingsvermogen beschikken. ,,Met inachtneming van alle termijnen, kan een beroepszaak bij het Hof wel één tot twee jaar duren. Maar hoger wordt de verkeersboete niet. Je wordt er in die zin niet slechter van.’’

Tips voor een goed voorbereid bezwaar
,,Eigenlijk moet je als een rechercheur goed feitelijk onderzoek doen’’, zegt Clemens Meerts. ,,Maar dat kost wel tijd en energie. De belangrijkste tips zijn:

-Ga ter plaatse kijken. Hoe is de verkeerssituatie? Staat er nu wel of niet een bord waarop staat dat ik er mag parkeren? Is dat goed zichtbaar? Staan er nog andere verkeersborden?

-Vraag foto’s op van de verkeersovertreding. Dit was vroeger de hoofdtip, maar nu de politie haar apparatuur beter op orde heeft één van de tips.

-Draag zelf getuigen en ander bewijsmateriaal aan. Benader mensen, noteer hun verhaal en doe dat goed. Noteer data, tijdstippen en andere details. Dit wordt veel te weinig en onnauwkeurig gedaan. Dit moeten we bij mensen echt nadrukkelijk aanstippen. Ze denken er vaak te gemakkelijk over.

Vaak komen mensen bij ons en kunnen we hen redelijk snel vertellen of hun bezwaar kans zal maken of niet.’’