De Hogeschool van Amsterdam bungelt onderaan de lijstjes van hbo-instellingen.
Volledig scherm
De Hogeschool van Amsterdam bungelt onderaan de lijstjes van hbo-instellingen.

Hogeschool Utrecht bungelt onderaan hbo-lijst

De studies aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht scoren het laagst in de ranglijst van Nederlandse hbo’s. De opleidingen van de Brabantse hbo-instelling Avans haalt juist veel punten. Dat blijkt uit de Keuzegids hbo 2020 die vandaag verschijnt.

In Utrecht bestaan met name problemen bij de studies communicatie. Desondanks heeft de Hogeschool Utrecht (HU) volgens de onderzoekers ‘een voorzichtige stijgende lijn te pakken’. Vorig jaar bungelde de instelling al onderaan.

Studenten geven de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam ook al jaren slechte oordelen. De Keuzegids beoordeelde dit jaar de kwaliteit van 49 Amsterdamse opleidingen. Er is geen enkele studie die bovengemiddeld scoort. Studenten bestempelen nu vooral de economische studies, zoals bedrijfskunde en finance & control, als zwak. Ook krijgen de studies Exact & Informatica een slecht oordeel.

De Hogeschool van Amsterdam erkent dat haar opleidingen als ‘matig’ worden beoordeeld, maar ziet in eigen enquêtes dat 72 procent van haar studenten tevreden is over de studie. Bovendien hecht de hogeschool meer waarde aan studiesucces en positie op de arbeidsmarkt bij de beoordeling van haar opleidingen dan de Keuzegids. 

Goede studiekeuze

De Keuzegids hbo verschijnt elk jaar om studenten te helpen bij een goede studiekeuze. In de gids staan per opleiding de sterke en zwakke opleidingen genoemd. Daarvoor is bijvoorbeeld gekeken naar het aantal studenten dat de opleiding binnen vijf jaar afrondt, in hoeverre het voor studenten haalbaar is om alle lesstof binnen de bepaalde tijd te doorlopen en hoe de toetsing is geregeld. 

Maar ook de stem van studenten drukt een belangrijk stempel op het eindoordeel. Zij vullen elk jaar de Nationale Studenten Enquête (NSE) in. In 2019 is die enquête echter niet ingevuld door studenten van de bekostigde hogescholen. Daarom baseert de Keuzegids zich op resultaten uit 2018. Wel zijn de nieuwste studieprestaties en oordelen van onderwijsexperts gebruikt. 

De Brabantse Avans Hogeschool scoort voor de zesde keer op een rij het hoogst in de ranglijst. Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met de kleinschaligheid van de hogeschool. Hoewel er dertigduizend studenten een opleiding volgen, telt Avans 21 academies. 

Opmerkelijk

Des te opmerkelijker is het oordeel over de 2-jarige associate degrees (Ad) van deze hbo-instelling. Voor het eerst heeft de Keuzegids hbo ook naar de kwaliteit van deze opleidingen gekeken. De verkorte trajecten aan de Avans Hogeschool doen het het slechtst van allemaal. ,,Dat komt voornamelijk door een slecht scorende studie bedrijfskunde. Dat is ook nog eens een grote opleiding, waardoor die zwaar weegt en het hele gemiddelde omlaag trekt", verklaart data-analist Asta Laterveer.

Volgens de HU is er niets mis met de Utrechtse opleidingen; de hogeschool kreeg goede oordelen van de accreditatieorganisatie en ziet juist veel studenten uit andere delen van het land aankloppen voor een minor. ,,Onze eigen studentenpanels beoordelen de opleidingen positief. Deze ranglijsten zijn gebaseerd op oude informatie”, stelt woordvoerder David Uitdenbogaard. 

De Hogeschool van Amsterdam trekt zich de conclusie van de Keuzegids aan. ,,Elk onderzoek en elke uiting van ontevredenheid zet ons aan tot verdere verbetering van onze onderwijsorganisatie – met alle lastige dingen die we daarin tegenkomen,” aldus woordvoerder Wouter Rutten. 

Overigens doen de hogescholen volgend jaar wél weer mee aan de Nationale Studenten Enquête. Ze verwachten dat de ranglijst dan weer ‘een juiste weergave’ geeft.