Honderden vmbo-eindexamens in Maastricht ongeldig verklaard

Video354 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen zijn afgekeurd. Hun scholen hebben 'ernstige' fouten gemaakt, schrijft minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer. De gedupeerde leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College moeten hun examen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk overdoen, vreest de minister. De scholen vallen onder de organisatie VMBO Maastricht.

De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die naar de inspectie stapte, schrijft Slob. Die deed onderzoek op de scholen en constateerde dat het niet bij één leerling, maar bij allemaal misging. Beide scholen hebben 'onverantwoord gehandeld', stelt Slob. Dat levert een 'ontzettende teleurstelling op voor alle leerlingen die erop rekenden volgende week hun diploma-uitreiking te hebben'. 

Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de schoolexamens, de examens die aan het centraal examen voorafgaan, niet of onjuist afgenomen. Ook zouden er fouten zijn gemaakt in de registratie. De schoolexamens zijn onderdeel van het eindexamen en moeten zijn afgerond voordat leerlingen het centraal eindexamen mogen doen. 

Cijfers

Nu blijkt dat de schoolexamens van honderden leerlingen niet op orde waren voordat zij centraal eindexamen gingen doen. Er ontbraken cijfers voor meerdere toetsen en andere onderdelen. Ook kregen leerlingen voor sommige onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde.

Quote

Zij dachten te kunnen rekenen op de uitslag die de school met hen heeft gedeeld. Hun vertrouwen is hier ernstig geschaad

Inspectie van het Onderwijs

Door de fouten is de toegang tot het centraal examen onterecht aan de leerlingen verleend. De Inspectie kon daarom niets anders dan de examens van de leerlingen ongeldig te verklaren. Volgens de inspectie is deze beslissing vergaand, maar wel noodzakelijk om de betrouwbaarheid van diploma's te kunnen garanderen. 

Vertrouwen

De Inspectie erkent dat het besluit een grote invloed heeft op de leerlingen en hun ouders. ,,Zij dachten te kunnen rekenen op de uitslag die de school met hen heeft gedeeld", aldus de inspectie. ,,Hun vertrouwen is hier ernstig geschaad.'' De leerlingen en ouders worden vandaag door de school verder geïnformeerd. Vanavond vindt er voor de gedupeerden een informatiebijeenkomst plaats. 

,,Ik vind dit verschrikkelijk'', reageert de onlangs aangetreden interim-directeur Loek de Veen. Hij zegt dat de docenten van de school ,,zeer toegewijd'' zijn, maar dat ,,tegelijkertijd is gebleken dat docenten zich onvoldoende bewust zijn van regels en procedures.'' Dat is volgens hem de oorzaak van de onregelmatigheden. De vmbo-school is onder verscherpt toezicht geplaatst van de inspectie. Die gaat het optreden van de directie nader onderzoeken.

Gevolgen

Per leerling wordt gekeken naar de individuele situatie. Daarna zullen de Inspectie en het College voor Toetsen en Examens kijken welke leerlingen deze zomer de openstaande schoolexamens alsnog kunnen doen en tevens het centraal eindexamen kunnen volbrengen. Veel leerlingen zullen echter vermoedelijk hun examenjaar moeten overdoen. De herkansingsperiode laat in principe geen ruimte voor herexamens in meer dan één of twee vakken. Het examenschema wordt nu zoveel mogelijk aangepast om dat toch mogelijk te maken.

Voor ouders en leerlingen met vragen die geen betrekking hebben op hun individuele situatie is een informatienummer ingesteld door het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf morgenochtend (23 juni) 09.00 uur kan worden gebeld met telefoonnummer (050) 599 77 99. Dit telefoonnummer is morgen bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur.