Volledig scherm
Minister Stef Blok tijdens de opening van het Huis van de Klokkenluiders © ANP

Huis voor Klokkenluiders populair

Bij het Huis voor Klokkenluiders hebben zich in het eerste halfjaar van zijn bestaan 532 mensen gemeld voor advies. Dat is het dubbele van het aantal dat werd verwacht, blijkt uit het eerste jaarverslag. Het Huis voor Klokkenluiders is vorig jaar op 1 juli opgericht voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden.

In 15 procent van de gevallen ging het daadwerkelijk om een klokkenluiderszaak. Daarvan is sprake als de gemelde misstand ook een maatschappelijk belang had. In 35 procent van de gevallen was nader onderzoek nodig, de rest van de melders werd doorverwezen naar andere instanties. De meeste melders hebben naar eigen zeggen te maken met benadeling, bijvoorbeeld door ontslag of niet verlengen van een contract.

Fraude
De helft van zaken speelt zich af bij bedrijven, een derde bij overheidsinstellingen en het overige deel in de semipublieke sector (kinderopvang, woningcorporaties, scholen, ov-bedrijven). De misstanden die vanuit bedrijven en semipublieke instellingen worden gemeld, betreffen meestal een vermoeden van fraude, verduistering of diefstal. In de publieke sector gaat het meestal over een vermoeden van schending van voorschriften en regels.

Het Huis voor Klokkenluiders ondersteunt de klokkenluider bij het melden van de misstand - zowel op het werk als naar buiten toe - en brengt hem of haar in contact met de instantie die de gemelde misstand kan onderzoeken.

Een actuele klokkenluiderszaak is die van luchtmachtpiloot Victor van Wulfen. Hij maakte vijf jaar geleden melding van veiligheidsincindenten op de vliegbasis Eindhoven en wordt sindsdien naar eigen zeggen door zijn werkgever (Defensie) tegengewerkt. Van Wulfen heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie.