Volledig scherm
El Wahda de toekomstige grote moskee in de Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda. © El Wahda

Huisvesting moskee in Gouda gaat door

De gezamenlijke huisvesting van De Ark, Gemiva en moskee El Wahda in de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda gaat door. Onderzoek naar de financiering van de moskee-investering, heeft geen duistere herkomst opgeleverd.

Het enige buitenlandse geld -  iets meer dan 1.000 euro - komt uit enkele Europese landen. Dat blijkt uit forensisch onderzoek door het accountantskantoor PwC. Het rapport wordt niet openbaar gemaakt door PwC, omdat er persoonlijke gegevens van de schenkers in staan. Gemeenteraadsleden mogen het vertrouwelijk inzien.

In het plan wordt zoals beloofd de bunker die op het terrein van de kazerne aan de Wibautstraat staat, gesloopt. De betonnen vloer en de fundering blijven liggen. De moskee wordt daar op gebouwd. Wethouder Jan de Laat: ,,El Wahda neemt de sloopkosten (1 - 1,5 ton) voor haar rekening.''

Problemen
Volgens zijn collega Rogier Tetteroo staat niets de realisatie van het project in de weg. De toekomstige gebruikers zijn het eens over de gezamenlijke huisvesting en verkeerskundig zijn er geen problemen te verwachten.

De gemeente belegt voor volgende week wel een bewonersavond om onder andere over het verkeersaspect, de verkeersdruk en door de buurt verwachte overlast te praten. ,,Maar ik wil niet de illusie wekken dat daar het principe van de komst van het islamitisch centrum kan worden tegengehouden.''

Bedenkingen
De komende weken debatteert de gemeenteraad ook over het plan. Die kan 'wensen en bedenkingen uiten', maar het enige beslispunt is eigenlijk de investering die worden gedaan voor De Ark en Gemiva. Tetteroo: ,,Op basis van alles kunnen we zeggen: het past hier en het is verantwoord.''

De buurt vreest toenemende verkeersdruk. De gemeente heeft de Grontmij onderzoek laten doen. Daaruit komt naar voren dat de wegen in dit deel van Gouda-Noord het toekomstige aantal verkeersbewegingen aan kunnen.

Parkeerdruk
Toename van de parkeerdruk is evenmin te verwachten. Uitgaande van de normen die worden gehanteerd bij bouwplannen, is er meer dan voldoende ruimte op het kazerneterrein. Mochten er toch meer auto's komen, is er ruimte om meer parkeerplaatsen aan te leggen.

Op vragen die buurtbewoners eerder hebben gesteld over de komst van de moskee, zeggen b en w dat vanuit de moskee geen hoorbare gebedsoproepen worden gedaan. Er komt een beheersovereenkomst waarin dit soort afspraken worden vastgelegd. Daarin staat ook dat 1500 bezoekers het maximum is.