Volledig scherm
© ANP

Immigratie: Hoe wil de partij vluchtelingen opvangen?

VerkiezingenVergelijk hieronder de standpunten van de verschillende partijen over het thema immigratie.

Vergelijk ook de standpunten van de politieke partijen over:

- Veiligheid
- Defensie
- Geld
- Zorg
- Werk
- Immigratie
- Klimaat
- Wonen
- Onderwijs
- Verkeer

VVD:
Vluchtelingen moeten buiten Europa in de regio worden opgevangen. Nederland moet daar geld in steken. Opvang hier is dan niet meer nodig. Tot die tijd worden asielprocedures versneld.

PvdA:
Betere opvang in de regio. Verdragen sluiten met landen in Afrika en het Midden-Oosten, ook om vluchtelingen zonder verblijfsrecht terug te sturen. Een Europees asielbeleid en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa.

PVV:
De PVV pleit voor een totale asielstop. Desnoods met grenscontroles en drones langs de grenzen: er mag geen asielzoeker meer binnenkomen.

Volledig scherm
Honderden zwemvesten liggen op een grote berg op Lesbos. © ANP

SP:
Opvang vluchtelingen in de regio. Bij aankomst in Nederland geldt: economische vluchtelingen gaan terug, over arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa zijn heldere afspraken nodig en mensen op de vlucht voor oorlog worden kleinschalig opgevangen. 

CDA:
Het vluchtelingenverdrag moet worden aangepast om opvang in de regio mogelijk te maken. Vluchtelingen die hier komen krijgen niet langer uitzicht op een permanente verblijfsvergunning, maar moeten terug als hun land weer veilig is. 

D66:
D66 wil dat ons land 'substantieel' méér vluchtelingen opneemt. Dat verlangt zij ook van andere EU-lidstaten. Aan de buitengrenzen van Europa moet dan selectie plaatsvinden.   

ChristenUnie:
De ChristenUnie wil inzetten op opvang in de regio. Vluchtelingen die naar Europa komen, moeten eerlijk worden verdeeld. Christenen of LHBT'ers moeten ook op uitnodiging naar ons land kunnen kopen.

Volledig scherm
Een tentenkamp van de verenigde Naties in Jemen. © ANP

GroenLinks:
Alle mensen die vluchten voor oorlog en geweld zijn welkom en krijgen taalles, een woning en kans op werk. Wel wil de partij afspraken maken met andere landen over de verdeling van vluchtelingen. 

SGP:
De SGP wil inzetten op verbetering van de situatie in het land van herkomst, om te voorkomen dat vluchtelingen de reis naar Europa aanvangen. Vluchtelingen in Nederland moeten in kleinschalige centra worden opvangen. 

Partij voor de Dieren:
Voldoende kleinschalige opvang van vluchtelingen, geen uitzetting bij vervolging elders. Bewoners van de opvanggemeente worden vooraf en tijdens de opvang goed geïnformeerd worden. Asielzoekers krijgen binnen maximaal twee jaar uitsluitsel. 

50PLUS:
Een beperkt aantal vluchtelingen opnemen en verdelen over Europa op basis van bevolkingsdichtheid. Zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio. Voorlichting in buitenland over beperkte kansen in Nederland. Meer controle aan de grens. 

VNL:
Een Australisch model. Alleen immigranten die een 'economische verrijking zijn' worden nog toegelaten. Opvang van vluchtelingen buiten ons land. Immigranten mogen de eerste 10 jaar ook geen aanspraak maken op sociale zekerheden. 

DENK:
Nederland moet meer vluchtelingen opnemen om de herkomstregio te ontlasten. Binnen ons land en Europa moet er een rechtvaardige spreiding komen. De instroom moet onder controle komen door deals te sluiten met andere landen. 

Forum voor Democratie: 
Wie asiel krijgt, krijgt geen recht meer op een permanente verblijfsvergunning. Iedereen moet op termijn terug naar land van herkomst. Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.