Volledig scherm
Fleur Imming: 'Melding hoefde niet metéén'. © Nico Brons

Imming: 'Mijn eerste zorg lag bij het dichten van het lek'

INTERVIEW,,Het was een bewogen week, maar hier zit geen gebroken bestuurder. Mijn eerste zorg lag bij het dichten van het datalek. Het had namelijk heel vervelende gevolgen kunnen hebben voor inwoners van deze stad. Pas nu dat is hersteld, kan ik me richten op  het vervolg.''

Quote

Het is afschuwe­lijk als privégege­vens, die ook nog eens fraudege­voe­lig kunnen zijn, op straat komen te liggen

Fleur Imming, wethouder

PvdA-wethouder Fleur Imming (41) spreekt vrijdagmiddag op verzoek van deze krant voor het eerst  openlijk over  het dataschandaal op de afdeling Sociale Wijkteams. Ze houdt de handrem aangetrokken als het gaat  om de gevolgen voor haar wethouderschap ('vraag me dat binnenkort nog maar eens'), maar voelt  wel de behoefte stil te staan bij de verwikkelingen.

Het is een pak van haar hart, vertelt ze, dat de persoonsgegevens en zorginformatie van de 1900 Amersfoorters in elk geval niet verder zijn gekomen dan de man of vrouw, die per ongeluk een bestand uit het stadhuis kreeg gemaild.

Afschuwelijk
,,Vandaag overheerst wat dat betreft de opluchting. Het is afschuwelijk als privégegevens, die ook nog eens fraudegevoelig kunnen zijn, op straat komen te liggen. Dat valt op geen enkele manier te bagatelliseren. De ophef die is ontstaan en de vragen die er ongetwijfeld nog leven vind ik zonder meer begrijpelijk.''

De zorgcliënten uit het gelekte bestand kunnen er volgens haar 100 procent van op aan, dat hun gegevens door de onbedoelde ontvanger niet zijn verspreid. ,,Hij heeft een document ondertekend, waarin hij verklaart dat de data niet zijn gedeeld én dat ze zijn gewist. Ik ben daar dan ook zeker van.''

Imming hoorde op 7 april voor het eerst van het datalek, dat   plaats had  op 28 januari. Ze wil niet zeggen hoe ze reageerde en of haar ambtenaren de wind van voren kregen. ,,We zitten nog midden in het proces  van uitzoeken en conclusies trekken. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat ik nu geen uitspraken doe over personen of over de schuldvraag.''

Verantwoordelijk
De politiek houdt haar als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het lek en het verzwijgen van de fout door haar ambtenaren. Dat  laatste kan de stad op maximaal 800.000 euro boete komen te staan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Imming loopt er niet voor weg. ,,Ik vóel me ook verantwoordelijk. In de eerste plaats naar de inwoners. Daarom heb ik me sinds 7 april ook volledig gefocust op het probleem zelf. Dat lag nog wijd open en dat vond ik, nogmaals, zeer zorgelijk. Waar de Autoriteit Persoonsgegegevens mee komt, weten we niet. Dat zullen we af moeten wachten.''

Interpellatie
Het interpellatiedebat over het omvangrijke datalek op het stadhuis wordt dinsdagavond een proeve van bekwaamheid voor verantwoordelijk wethouder Fleur Imming.

De PvdA-bestuurder beseft dat ze met een duidelijk verhaal moet komen en dat ze het vuur aan de schenen krijgt gelegd. Maar vooruitlopen op de uitkomst doet ze niet. ,,Ik heb de raad een feitenrelaas toegezegd. Dat ga ik secuur doen. Wat er verder gebeurt dinsdagavond, dat gaan we zien. Ik ga hier niet op de stoel van de politiek zitten.''

Dat meerdere geledingen in het stadhuis deze week nog eens op het hart werd gedrukt uiterst zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke gegegevens, vindt ze een normale reactie op het datalek bij de afdeling Sociale Wijkteams.

,,Beter één keer te veel gecheckt, dan dat zoiets nog eens gebeurt. Ik sluit ook niet uit dat het interne onderzoek leidt tot aanscherpen van het protocol of  een verandering in de systemen waarmee dit soort gevoelige informatie intern wordt gedeeld. Of dat meteen had gemoeten bij het overnemen van de zorgtaken van het Rijk, vind ik nu niet iets om te beantwoorden,'' aldus de wethouder.

Ook de vraag of er, bij wijze van spreken, morgen opnieuw een datalek kan optreden, laat de wethouder nog even passeren.

Rechtzetten
Imming: ,,Ik wil wel graag iets rechtzetten over de beeldvorming rond mijn persoon. Ik zou volgens een tweet van de regionale omroep hebben gezegd, dat ik niet te laat geïnformeerd werd door de ambtenaren. Dat behoeft enige nuance. De vraag luidde namelijk of ik vond dat ze het metéén na de  foutverzending hadden moeten melden. Alleen daarop heb ik geantwoord dat dat niet nodig was. Dat ging dus niet  over de totale periode van tien weken.''