Volledig scherm
De skyline van Doha, Qatar © thinkstock

‘In Qatar krijg je zo een Nederlands hbo-diploma’

UpdateHogeschool NHL Stenden in Leeuwarden heeft een vestiging in Qatar waar tentamen- en diplomafraude aan de orde van de dag zou zijn. Daardoor zouden buitenlandse studenten ten onrechte Nederlandse hogeschooldiploma’s hebben ontvangen. De onderwijsinspectie doet onderzoek.

Volgens NRC Handelsblad zijn goede cijfers te koop in het filiaal van NHL Stenden in Doha, de hoofdstad van Qatar. De krant tekent onder meer de woorden van een oud-werknemer op, die zegt dat ‘een diploma van Stenden in Qatar nog minder waarde heeft dan het papier waarop het gedrukt is’. Ook is er geen enkel toezicht of controle op de kwaliteit, stelt de oud-medewerker, en dat zou ‘een publiek geheim’ zijn op de hoofdvestiging van de school in Leeuwarden.

Op basis van de gedetailleerde melding van ‘een anoniem signaal’ doet de onderwijsinspectie sinds oktober 2018 onderzoek naar de gang van zaken in Qatar, bevestigt een woordvoerder aan deze site. Op de inhoud van de klachten wil de inspectie niet ingaan. Het streven is om het onderzoek dit voorjaar afgerond te hebben.

De krant publiceert verder uit een afscheidsmail van een Zwitserse docent bij Stenden Qatar. Hij schrijft over studenten die niet eens weten hoe tekstverwerkingsprogramma Word werkt en over tentamens waarvoor cijfers op onverklaarbare wijze worden opgehoogd. Ook weet hij van ‘meer dan twintig studenten’ die geld en cadeaus hebben gegeven aan medewerkers, in ruil voor goede cijfers.

‘Goed onderwijs’

Fusieschool NHL Stenden valt met 24.000 studenten en 2.000 medewerkers net buiten de top-10 van grootste hogescholen in Nederland. In een reactie stelt de hogeschool op haar site dat het artikel van NRC suggestief is. ,,De onderwerpen die in het artikel worden besproken dateren uit de periode 2011 tot 2017. De toenmalige leiding van Stenden heeft iedere klacht onderzocht. Er is op signalen steeds geacteerd en verbetersuggesties zijn opgepakt. Daar is zorgvuldig op toegezien", schrijft het College van Bestuur.

,,Er wordt ook voorbijgegaan dat er in alle gevallen meteen is gehandeld. De koppen van NRC worden niet door feiten gedragen. Er zijn geen onterechte diploma’s aan buitenlandse studenten uitgedeeld. Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland. De studenten uit Qatar studeren verplicht een jaar in Nederland.” Alleen als aan die voorwaarden wordt voldaan, kan iemand een in Nederland geldig getuigschrift krijgen, bevestigt de Onderwijsinspectie.

Quote

De koppen van de NRC worden niet door feiten gedragen.

Maar, zo schrijft NRC, het bestuur van de hogeschool heeft een brandbrief van drie examencommissies van NHL Stenden over Qatar naast zich neergelegd. Zij wilden in 2017 dat de Qatarese vestiging zou sluiten, maar het bestuur besloot juist tot een uitbreiding van het onderwijsaanbod in Qatar.

Het collegegeld van Stenden Qatar bedraagt omgerekend zo’n 15.000 euro per studiejaar. Sinds 2000 kregen achthonderd studenten uit veertig landen bij Stenden Qatar ‘een in Nederland geaccrediteerd’ hogeschooldiploma, op het gebied van toerisme en international business.