Volledig scherm
Het Juridisch Loket in Rotterdam. © Google Streetview

Juridisch Loket overhoop met directeur: ‘Hulp voor burger in gevaar’

Het Juridisch Loket, de instelling waar burgers terechtkunnen voor gratis juridisch advies, verkeert in een bestuurscrisis. 23 van de 30 vestigingen hebben het vertrouwen in algemeen directeur Jan Albert Waal opgezegd. Gevreesd wordt dat de kwaliteit van juridische hulp aan mensen met een laag inkomen onder zijn leiding verder achteruitgaat. Een aantal loketten weigert hem zelfs nog te ontvangen. 

Burgers kunnen via een telefoonlijn of in een van de landelijke vestigingen van het Juridisch Loket terecht voor gratis rechtshulp. De organisatie, waar zo’n vierhonderd mensen werken, wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en verstrekt jaarlijks zo’n 800.000 adviezen. Het Loket kan klanten ook doorverwijzen naar de sociale advocatuur of mediator en maakt rechtshulp op die manier voor iedereen toegankelijk. 

Juist nu de overheid een belangrijkere rol voor het Juridisch Loket ziet, binnen de hervormingsplannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, blijkt de organisatie in de ban van een bestuurscrisis, meldt De Volkskrant op basis van interne stukken. Afdelingen uit het hele land vrezen dat de kwaliteit van de hulp die ze bieden onder de huidige leiding verder achteruitgaat en hebben massaal het vertrouwen in de directeur opgezegd.

Spilfunctie onder druk

Door bezuinigingen en mismanagement staat de kernfunctie van het Juridisch Loket onder druk, vinden de medewerkers. De plannen die de minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft, zijn volgens de loketten onuitvoerbaar en niet met hen afgestemd. Debet aan die situatie is volgens de medewerkers algemeen directeur Waal, die in een brief een ‘angstcultuur’ wordt verweten. 

Quote

Daar waar u ons werk zou kunnen vergemakke­lij­ken, worden de problemen in stand gehouden of zelfs verergerd

Afdelingen Juridisch loket in een brief aan de eigen directeur

Eerdere beslissingen, zoals het sluiten van de adviesbalies en het alleen nog via een betaalnummer telefonisch bereikbaar zijn, moesten ‘noodgedwongen’ worden teruggedraaid. De sluiting van de balies leidde tot lange telefonische wachtrijen en ook bleek de drempel van 25 cent per minuut voor velen te hoog. Twee uitvoerende directeuren, die in 2018 werden aangesteld de boel vlot te trekken, zitten ziek thuis en willen niet praten.

‘Vertrouwen in de toekomst’

,,Daar waar u ons werk zou kunnen vergemakkelijken, worden de problemen in stand gehouden of zelfs verergerd’’, schrijven de afdelingen aan de directeur. In navolging van de 23 vestigingen die het vertrouwen in Waal hebben opgezegd, zegt ook de ondernemingsraad niet langer achter de directeur te staan. Sommige vestigingen weigeren hem zelfs nog te ontvangen, blijkt uit interne documenten.

De Raad van Toezicht, onder leiding van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, geeft toe dat de onrust, die al jaren groeit, binnen het Loket ‘fors is toegenomen’ en dat ‘tegenstellingen zijn verhard’. Sinds het najaar van 2019 doet een adviesbureau onderzoek naar de klachten. Waal zegt de uitkomsten van dat onderzoek te willen afwachten. ,,Ik heb vertrouwen in de toekomst. Pas daarna maak ik de balans op’’, klinkt het.

Ernstige zorgen FNV

De FNV en een groep FNV-leden maken zich ernstige zorgen over de omstandigheden waaronder vierhonderd medewerkers van het Juridisch Loket hun werk moeten doen. Zij zeggen dat er binnen de organisatie sprake is van een sfeer die ‘zeer schadelijk is voor het werkplezier, kwaliteit van de dienstverlening en Nederland-onwaardig’.

De vakbond zegt dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen van medewerkers over wanbestuur door Juridisch Loket-directeur Jan Albert Waal. FNV wil dat minister Sander Dekker van het ministerie van Rechtsbescherming, dat het werk van het Juridisch Loket subsidieert, ingrijpt naar aanleiding van de bestuurscrisis binnen de organisatie.

  1. Nieuws over coronavirus en lerarenstaking in de Ochtend Show to go

    Nieuws over coronavi­rus en lerarensta­king in de Ochtend Show to go

    Het is de week van de lerarenstakingen. Komende donderdag en vrijdag leggen leraren door heel het land het werk neer, om te staken voor beter loon en een betere cao. Kim van Strien, zelf lerares Frans op een middelbare school en hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond, vindt ook dat er iets moet veranderen. Ze is daarom te gast in de Ochtend Show om te praten over het aanhoudende probleem waar veel leraren mee te maken hebben.