Volledig scherm
Mauro Manuel vandaag tijdens een manifestatie op het Plein in Den Haag. © ANP

Kamer zegt 'nee' tegen verblijfsvergunning Mauro

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag twee moties vanuit de oppositie verworpen die vroegen de jonge Angolees Mauro Manuel een verblijfsvergunning te geven. Mauro noemde het besluit van de Kamer 'heel erg jammer'.

Een motie om Mauro in Nederland te laten blijven in afwachting van een studievisum werd door GroenLinks en D66 niet in stemming gebracht. Voor die laatste motie is hoogstwaarschijnlijk wel steun van een Kamermeerderheid omdat regeringspartij CDA ook voor is.

Mauro heeft nu de duidelijkheid dat hij niet hoeft te rekenen op een verblijfsvergunning. De motie over het studievisum komt waarschijnlijk volgende week aan de orde.

Motie
De Kamer stemde tegen een motie die minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) vroeg om gebruik te maken van zijn bevoegdheid een uitzondering te maken voor Mauro. Ook een motie om een speciale regeling te maken voor Mauro en soortgelijke gevallen haalde het niet.

Beide werden in een hoofdelijke stemming met 78 tegen 72 verworpen. De kritische CDA'ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier stemden in lijn met hun fractie tegen de moties.

Wens
Oppositiepartijen stelden dat de CDA-fractie door het afwijzen van de moties tegen de wens van het CDA-congres heeft gestemd. De christendemocratische achterban heeft volgens de oppositie gevraagd om minderjarige asielzoekers te hulp te schieten. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei de tekst van de motie zelfs nog aangepast te hebben in lijn met het CDA-congres van zaterdag. 'De CDA-fractie laat het CDA-congres in de kou staan', aldus D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Politiek spelletje
CDA'ers wezen er na de stemmingen juist op dat door het aanhouden van de motie over het studievisum bewezen is dat het de oppositie helemaal niet om Mauro ging, maar om politieke spelletjes te spelen. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma noemde het aanhouden van de motie merkwaardig. 'Dat verbaast me zeer.'
Het is nu aan Leers om aan Mauro de mogelijkheid te geven vanuit Nederland een studievisum aan te vragen. Leers wil daar verder nog niet op vooruitlopen.

Studievisum
Daarmee is er na een week van Mauro-debatten feitelijk niets besloten. De enige toezegging die Mauro heeft, is dat hij waarschijnlijk in Nederland zijn aanvraag voor een studievisum mag afwachten. Dat is niet waar de jonge Angolees op hoopte. Hij noemde de besluitvorming in de Tweede Kamer 'heel erg jammer'. Hij zei dat in een korte reactie, waarna hij snel het Tweede Kamergebouw verliet.

Ook Defense for Children, de organisatie die hem bijstaat, noemde dat eerder vandaag 'geen oplossing'. Het biedt Mauro geen zekerheid, aldus de organisatie. De oppositie veegde ook de vloer aan met het CDA-plan. 'Een oplossing die het woord oplossing niet verdient', aldus D66 Kamerlid Gerard Schouw.

Geen heropening debat
Vooraf was verwacht dat de oppositie voor heropening van het debat zou pleiten, maar daar zagen de verschillende partijen vanaf. Het politieke spel rondom Mauro zou dan alleen maar worden voortgezet, zonder dat hij er iets mee zou opschieten. De stellingname van het CDA was na het fractieberaad van vanochtend immers duidelijk.

Het rumoer in de CDA-fractie is volgens gedoogpartner Geert Wilders niet voor herhaling vatbaar, zei hij vandaag in de wandelgangen van de Kamer. Inhoudelijk wilde hij niet op de zaak ingaan.


Volledig scherm
© ANP