Kind van zieke ouders heeft hulp nodig

videoEr is te weinig hulp voor kinderen van ernstig zieke ouders. Bijna een kwart van de kinderen en jongeren neemt op jonge leeftijd de zorg voor hun vader of moeder op zich en stort zich op het huishouden. De Kinderombudsman constateert dat deze kinderen zelf óók hulp nodig hebben. 

In gezinnen waar ouders kampen met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking nemen de kinderen al jong te veel taken op zich. Of ze cijferen zichzelf voortdurend weg om hun gezonde ouder niet nog meer te belasten. ,,Kinderen voegen zich naar de situatie thuis. Ze maken zich heel dienstbaar en klein. In de buitenwereld durven ze vaak niet alles te vertellen.'' 

Quote

Kinderen voegen zich naar de situatie thuis. Ze maken zich heel dienstbaar en klein

Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw

Dat constateert de kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een rapport dat vandaag verschijnt. De kinderen in het gezin voelen zich niet gezien, doordat alle hulpverlening naar de ouder gaat.  

Vandaag doet de Kinderombudsman een oproep namens deze jongeren: hulpverleners, docenten en andere volwassenen, kijk ook naar wat wij nodig hebben. En vraag door tijdens gesprekken over de moeilijke thuissituatie. ,,Kinderen geven steeds signalen in de hoop dat de docent of hulpverlener die oppikt, maar dat gebeurt vaak niet,'' merkt Kalverboer. 

Volledig scherm
Kinderen van zieke ouders hebben zelf ook hulp nodig. © Shutterstock

Kindcheck

Officieel moeten hulpverleners een kindcheck doen: bij problemen in het gezin horen ze te controleren of de kinderen veilig zijn. In de praktijk blijkt die echter lang niet altijd (goed) te worden uitgevoerd. 

Quote

Als ze lange tijd alles wat er thuis gebeurt opkroppen, komt die woede er een keer uit

Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw

Juist op de scholen worden de problemen zichtbaar, doordat de jongeren 'lastig gedrag' gaan vertonen. ,,Als ze lange tijd alles wat er thuis gebeurt opkroppen, komt die woede er een keer uit. Maar op school worden ze vaak gezien als rot kinderen en krijgen ze het advies een niveau lager te gaan,'' aldus Kalverboer. 

Lastig

Dat is nu net níet de oplossing die de kinderen zelf graag zien. Zij hopen op meer steun vanuit de school, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het maken van huiswerk als dat thuis lastig is. Van hulpverleners verlangen de kinderen meer informatie te krijgen over hun zieke ouder. Nu gebeurt het dat ze nergens van weten. 

Volledig scherm
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in gesprek met kinderen. © ANP

Kalverboer: ,,Natuurlijk kan je niet alles bij een kind wegnemen als een ouder ziek is. Maar als je het niet goed begeleidt, ontstaan emotionele of gedragsproblemen.''