Volledig scherm
Peuters blijven weg. © anp

Kinderen blijven weg bij peuteropvang nu ouders inkomsten moeten opgeven

Bij voormalige peuterspeelzalen blijven honderden kinderen weg nu ouders hun inkomsten moeten opgeven. ,,Soms is er direct een barrière als ze het woord belasting horen.''

Peuterscholen zien meer lege plekken, doordat ouders hun kinderen thuishouden. De voormalige peuterspeelzalen proeven angst en onwetendheid bij ouders nu ze aan nieuwe, administratieve regels moeten voldoen.

Dat blijkt uit een peiling onder bijna vijftig voormalige peuterspeelzaalorganisaties, goed voor zo'n vijfhonderd locaties, die belangenbehartiger Sociaal Werk Nederland heeft gedaan. Hoewel langere tijd alarmerende berichten uit Amsterdam komen, blijkt dat op veel meer plekken problemen zijn.

Tientallen voormalige peuterspeelzalen zeggen het afgelopen jaar honderden kinderen minder te hebben verwelkomd. Niet alle vaders en moeders willen de peuteropvang laten zien hoeveel geld ze verdienen of weten hoe ze kinderopvangtoeslag moeten aanvragen.

Kinderopvang

Sinds 1 januari zijn de voormalige peuterspeelzalen onderdeel geworden van de kinderopvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dezelfde kwaliteitseisen aan alle vormen van peuteropvang. Bovendien zou het mengen van kinderopvang en peuterspeelzaal segregatie tegengaan.

Hoeveel een peuterplek kost, is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Ouders die allebei werken, moeten voortaan kinderopvangtoeslag aanvragen, terwijl ze voorheen een vaste ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal betaalden. Andere ouders moeten hun inkomen aan de kinderopvangorganisatie laten zien, zodat die de ouderbijdrage kan vaststellen.

Quote

Mensen haken sneller af, omdat ze meer formulie­ren moeten invullen

Ernst Radius, Sociaal Werk Nederland

Juist in die 'administratieve rompslomp' knelt het, constateren de peuterscholen. ,,Mensen haken sneller af, omdat ze meer formulieren moeten invullen. Vooral laagopgeleide of niet-Nederlandstalige ouders hebben hier moeite mee of willen geen gegevens doorgeven aan de Belastingdienst,'' aldus Ernst Radius, adviseur bij Sociaal Werk Nederland.

Taalachterstand

De peuterscholen zijn juist in het leven geroepen om kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand op tijd bij te spijkeren, zodat ze goed in de kleuterklas kunnen beginnen. De opvangorganisaties zien een deel van die kinderen uitvallen. ,,Gezinnen met de grootste risico's, bijvoorbeeld door armoede, laaggeletterde ouders of instabiele situaties, moeten meer begeleid worden. Ze moeten ineens betalen en krijgen wel geld terug, maar weten niet altijd hoeveel. Dat is ingewikkeld,'' stelt Paul Leseman, hoogleraar Educatie en Pedagogiek. Ouderorganisatie Boink pleit voor toeslagcoaches.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt pas van vijf gemeenten signalen te hebben gekregen van 'mogelijke terugloop' en blijft uitval onderzoeken. ,,Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat individuele ondernemers wel vraaguitval zien, maar dat er op gemeenteniveau geen probleem is omdat ouders kiezen voor een andere aanbieder of ander type opvang en hun vraag dus niet daadwerkelijk is uitgevallen'', aldus een woordvoerder.

Kerkrade

Kinderopvang Kerkrade is een van de organisaties waar de terugloopt opvalt. De instelling ziet dat 25 procent minder peuters naar de peuterschool komen. ,,Terwijl wij heel actief ouders benaderen met huisbezoeken. Maar soms is er direct een barrière als ze het woord belasting horen,'' ervaart directeur-bestuurder Jolanda Rikers.

Quote

Soms is er direct een barrière als ze het woord belasting horen

Jolanda Rikers, Kinderopvang Kerkrade

Een taalbarrière helpt evenmin om de administratieve drempels voor ouders weg te nemen. Rikers: ,,Dan moeten ze naar kantoor komen, halen we een tolk erbij, moeten ze de juiste documenten meenemen en kunnen we kijken wat hun situatie is. Dat is een heel gedoe.''

Salaris

Ook in Rotterdam vormen de financiële gegevens vaak een drempel. ,,We hebben juist geleerd dat je over je salaris niet praat. Daar is niet iedereen van gediend'', merkt Vigdis van der Giesen, directeur-bestuurder van Peuter & Co in Rotterdam.

Hoewel in de Maasstad geen uitval is, wil de gemeente meer peuters met risico op een onderwijsachterstand op de voorscholen krijgen. Dertig procent maakt daar nu geen gebruik van. Terwijl er genoeg plekken zijn. Van der Giesen: ,,Maar die peuters komen niet vanzelf, zeker niet met deze regelingen die ze moeten doorlopen.''

Volledig scherm
Minder kinderen worden naar de peuterspeelzaal gebracht, nu bij de inschrijving dezelfde financiële en administratieve regels gelden als voorheen bij de kinderopvang. © Beeld Werkt